Alkon myymälöiden esillepanoteemat 2019

Alkon myymälöiden esillepanoissa näkyvät vuoden sesongit ja juhlapyhät.

Vuoden 2019 esillepanoteemat löytyvät liitteestä. Piikkiteemoihin kuuluvasta Makumatka maailmanympäri -teemasarjasta on lisäksi julkaistu lisätietoa erillisessä tiedotteessa.

Esillepanoja varten on kaikissa myymälöissä vähintään yksi paikka. Lihavoidut teemat liitteessä ovat myymälöille pakollisia esillepanoja vähintään ohjeistetun ajan.

Valinnaiset teemat on tarkennettu ensimmäiselle vuosipuoliskolle ja toinen vuosipuolisko tarkennetaan valinnaisten teemojen osalta myöhemmin.