Alkon toiminnanohjausjärjestelmän päivitykset – vaikutukset kohdennuslaskentaan

Alkon myymälöiden järjestelmien päivitykset ajoittuivat syyskuulle 2018.

Kuten aikaisemminkin on tiedotettu, päivitysten yhteydessä havaittiin muutamia tuotteiden tilaamiseen vaikuttavia virheitä. Nämä virheet laskivat hetkellisesti joidenkin tuotteiden saatavuutta myymälöissä. Alko on nyt saanut valmiiksi tuotetasolla tehdyn analyysin näiden saatavuusongelmien vaikutuksesta lokakuun alussa päättyneen valikoimajakson ranking-tarkasteluun. Analyysissä tunnistettiin viisi tuotetta, joiden ranking-sijoitus laski viimeisen kuukauden aikana mahdollisesti järjestelmäongelmista aiheutuneiden saatavuushaasteiden vuoksi. Näiden tuotteiden peittotaso tullaan korjaamaan helmikuussa alkavalle valikoimajaksolle syyskuun alun ranking-tilanteen mukaiseksi. Nämä korjaukset eivät vaikuta laskevasti minkään samassa segmentissä kilpailevien tuotteiden ranking-sijoitukseen ja sen mukaisesti laskettuun peittotasoon.

Tunnistettujen viiden tuotteen toimittajiin ollaan yhteydessä suoraan tämän viikon aikana.

Palaute yhteyshenkilöille: Tilaukset ja toimitukset: Paula Kujansivu, Tuotteiden ranking-laskenta: Jussi Tan