Alkon toiminnanohjausjärjestelmän versiopäivityksen vaikutukset tilauksiin ja toimituksiin

Alko päivittää syksyn 2018 aikana toiminnanohjausjärjestelmänsä uuteen versioon.

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallitaan myymälöiden valikoimaa sekä tilauksia. Päivitykset ovat onnistuneet pääasiassa hyvin, eivätkä nämä ole aiheuttaneet katkoksia operatiiviseen toimintaan. Yksittäisiä virheitä on aiheutunut osin teknisistä ja osin inhimillisistä syistä johtuen päivitysten roll-outin edetessä ja ne on korjattu aina välittömästi niiden ilmettyä. Alko pyytää huomioimaan, että osa viimeisten viikkojen aikana havaituista ongelmista ei ole liittynyt päivitysprojektiin, vaan ne ovat johtuneet joidenkin Alkon logistiikkakumppaneiden tai toimittavien varastojen inhimillisistä virheistä. Alla on selvennetty Alkon prosesseissa ja järjestelmissä tunnistettuja haasteita sekä informoitu niiden korjausaikataulusta.

Tuotteiden peittotasot ja kohdennukset

 • Versiopäivitysten yhteydessä osalla myymälöitä on ollut vaikeuksia aktivoida tuotteita valikoimaan. Myös joidenkin uutuustuotteiden aktivoituminen myymälöiden valikoimiin viivästyi syyskuussa.

 • Virheet on korjattu 4.10., ja myymälöiden pakolliset tuotteet on aktivoitu keskitetyllä prosessilla, korjauksen vaikutukset realisoituivat 12.10. mennessä normaalien kuljetusaikataulujen mukaisesti. Lisäksi systemaattista valikoimien tarkistusta on tihennetty määräajaksi, jotta mahdolliset korjaavat toimenpiteet ongelmatapauksissa saadaan käytäntöön aina mahdollisimman nopeasti.

Dollylla toimitettavat tuotteet

 • Osalla myymälöitä on ollut vaikeuksia saada tilattua Dollyja uudessa järjestelmässä.

 • Tunnistettu virhe järjestelmässä on korjattu 11.10., lisäksi puutteelliset tilaukset on keskitetysti korjattu ja täydennetty. Lisäksi dollytuotteiden osalta tehdään tehostetusti analysointia keskitettyjen lisätilauksien tarpeesta.

 • Myymälöitä ohjeistetaan keskitetysti parhaista toimintatavoista saatavuuden varmistamiseksi.

Ylisuuret tilaukset

 • Joillekin tuotteille on syntynyt ylisuuria tilauksia suhteessa myymälän kysyntään. Taustalla on sekä virheellistä järjestelmälogiikkaa sekä inhimillisiä virheitä.

 • Keskitetty korjaus logiikkaan on tehty 15.10..

 • Myymälöitä ohjeistetaan keskitetysti parhaista toimintatavoista oikeellisten tilauskokojen varmistamiseksi.

Muut virheet tuotteiden taustatiedoissa

 • Järjestelmän päivittämisen yhteydessä on noussut esiin myös muita satunnaisia virheitä, jotka ovat johtuneet joko vanhentuneista tiedoista tai ylläpidollisista sekä inhimillisistä virheistä.

 • Nämä yksittäistapaukset eivät ole toistuvia ongelmia, vaan korjaantuvat aina tiedot korjattaessa.

 • Alko tekee järjestelmäpäivityksen yhteydessä systemaattista datan tarkistusta ja korjausta virheiden minimoimiseksi.


Näistä haasteista huolimatta Alkon myymälöiden saatavuus kokonaisuudessaan on pysynyt jatkuvasti normaalilla tasolla. Vaikutuksia esimerkiksi kohdennuslaskentaan ei ole havaittu.

Vaikka suurimmat päivitykset ja muutokset sekä havaittuihin ongelmiin vaadittavat korjaukset on jo saatu tehtyä, Alko pyytää kumppaneitaan tarkkailemaan tilausliikennettä ja ilmoittamaan mahdollisista poikkeavuuksista materiaaliohjauskeskukseen osoitteeseen MOK@alko.fi. Näin saamme mahdolliset virhetilanteet välittömästi eteenpäin tutkittavaksi.

Yleinen palaute vastuuhenkilölle: Alkon toimitusketjusta vastaava liiketoimintajohtaja Paula Kujansivu (paula.kujansivu@alko.fi)