Alkon tuotesegmentit muuttuvat helmikuun 2019 kohdennukseen

Alkon valikoimanhallinnassa käytettävät tuotesegmentit uudistuvat. 

Uudistuksia on tehty tuotesegmenttien hintapisteisiin. Joissain segmenteissä hintapisteitä on sulautettu yhteen segmentin valikoimamäärän vähentymisen vuoksi. Osassa segmenteistä hintapisteitä on lisätty tarkentuneiden asiakastarpeiden sekä kasvavan valikoiman vuoksi. Hintapistemuutoksilla myös osittain reagoidaan 1.1.2018 nousseeseen alkoholijuomaveroon.

Muuttuvat segmentit on listattu erilliseen liitteeseen. Tuotteet tulevat lukittumaan uusiin segmentteihin ensimmäistä kertaa 5.6.2018 alkavalle valikoimajaksolle. Tuotteita kohdennetaan uuden segmenttijaon perusteella ensimmäistä kertaa helmikuussa 2019 alkavalle valikoimajaksolle.