Tuotteiden markkinointitietojen lanseeraus Alkon myymäläkentälle

Tuotteille on voinut ilmoittaa 10.10.2018 lähtien tuoteryhmäkohtaisia lisätietoja ja linkkejä, jotka tukevat Alkon henkilökuntaa asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi tietoa hyödynnetään myymäläkohtaisen valikoiman kehittämisessä.

Tavarantoimittajien toiveesta lisätiedot tullaan lanseeraamaan Alkon sisäiseen Makupankkiin ja myymälähenkilökunnan nähtäville yhteislanseerauksena torstaina 29.11.2018. Koska kaikki lisätiedot tarkastetaan ja hyväksytään manuaalisesti, pyydämme tavarantoimittajia huomioimaan seuraavat seikat:

  • Ilmoitetussa tiedossa pyydetään erityisesti panostamaan huolellisesti mietittyihin myyntiargumentteihin (USP - Unique Selling Proposition).

  • Tiedoissa pyydetään välttämään tekstin suoraa muokkaamatonta kopiointia esim. tuotteen verkkosivuilta, jotta ylimääräiset rivinvaihdot ja muotoilut eivät kopioituisi tekstikenttään.

  • Tiedoissa pyydetään kiinnittämään huomioita kirjoitusasuun ja kirjoitusvirheiden tarkistamiseen.

  • Alko pyrkii käsittelemään ja hyväksymään kaikki pe 16.11.2018 mennessä toimitetut lisätiedot lanseerauspäivään mennessä.

Tuotteen lisätiedon pituus on maksimissaan 500 merkkiä.

Uusista vakio- ja tilausvalikoiman tuotteista lähtee ilmoitus, kun lisätiedon voi syöttää joko Kumppaniverkossa tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen marketing@alko.fi, mikäli Kumppaniverkkoon ei ole pääsyä. Valikoimassa oleville tuotteille lisätiedon voi ilmoittaa Kumppaniverkossa kohdassa Markkinointitiedot / kaikki tuotteet tai sähköpostitse osoitteeseen marketing@alko.fi, mikäli Kumppaniverkkoon ei ole pääsyä.

Tuotteiden lisätietojen ylläpitäminen on jatkossa toimittajan vastuulla ja tietoja voi päivittää Kumppaniverkossa jatkuvasti. Lisätietojen päivittäminen on mahdollista myös sähköpostitse lähettämällä tiedot yllä mainittuun osoitteeseen. Erityisen tärkeää lisätiedon päivittäminen on esimerkiksi viinien vuosikertamuutosten yhteydessä.

Alko pidättää oikeuden palauttaa tuotetietokysely tavarantoimittajalle tai tarvittaessa muokata tekstejä tuoteviestinnän tasalaatuisuuden varmistamiseksi.

Lisätietojen ilmoittamisesta tuotteille on tiedotettu myös 10.10.2018.