Ylimääräinen hinnanmuutosmahdollisuus 1.3.2018

Tavarantoimittajilla on mahdollisuus muuttaa tuotteiden hintoja poikkeuksellisesti normaalin hinnoittelurytmin lisäksi 1.3.2018.

Tämä mahdollisuus järjestetään 1.1.2018 voimaan tulleen alkoholijuomaveron korotuksen vuoksi. Viimeinen mahdollinen ilmoituksen jättöpäivä on tiistai 23.1.2018. Tästä ilmoitusaikataulusta poikkeavat ne tuotteet, joiden valikoimaantulopäivä on 1.1.2018 jälkeen. Näiden uusien tuotteiden osalta olemme yhteydessä tuotekohtaisesti toimittajiin, jolloin he voivat ilmoittaa uuden ostohinnan.

Hinnanmuutosmahdollisuus koskee kaikkia valikoimatyyppejä (vakiovalikoima, tilausvalikoima, kausituotteet, erikoiserät) niiden tuotteiden osalta, joilla on aktiivinen ostohinta eikä niitä ole merkitty loppuviksi tuotteiksi. Poikkeuksellisesti myös niille tuotteille, joiden valikoimaantulosta ei ole kulunut yhtä kokonaista hinnastojaksoa, voidaan ilmoittaa uusi hinta. Hinnanmuutosmahdollisuus ei koske niitä tuotteita, joiden viimeiset toimituserät on jo toimitettu Alkon myymälöihin.

1.3.2018 voimaan tulevaksi voidaan ilmoittaa vain puhtaat hintamuutokset, ei esimerkiksi muutoksia kierrätysjärjestelmässä tai jakelijansiirtoja. Hintamuutosta ei ole rajoitettu vain muuttuneen veron määrän suuruiseksi, vaan toimittajat voivat normaaliin tapaan ilmoittaa vapaasti uuden hinnan. Toimittajia pyydetään myös huomioimaan, että 5.6.2018 alkaen joihinkin tuotesegmentteihin on tulossa muutoksia / päivityksiä. Nämä muutokset on listattu erillisessä tiedotteessa, joka on julkaistu 3.1.

Toimittajan tulee ilmoittaa kaikki tuotteensa yhdellä Excel taulukolla, josta ilmenee vähintään tuotenumero, tuotteen nimi, uusi ostohinta ja uusi vähittäismyyntihinta. Ilmoituksessa tuotenumero on määräävä tieto. Suositeltavaa on käyttää ilmoittamiseen samaa excel-taulukkopohjaa, jolla Alko on informoinut toimittajia sähköpostitse 1.1.2018 veronkorotuksen vuoksi muuttuneista hinnoista huomioiden kuitenkin, että vain muuttuvat ostohinnat ilmoitetaan.

Muuttuvat hinnat lähetetään määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen: prices@alko.fi