Alkon tuotesegmentit muuttuvat kesäkuun / lokakuun 2020 kohdennukseen

Alkon valikoimanhallinnassa käytettävät tuotesegmentit uudistuvat.

Uudistukset koskevat enintään 5,5% juomien eriyttämistä omiin segmentteihinsä. Kaikki vanhat panimotuoteryhmän segmentit (oluet, juomasekoitukset ja siiderit) poistuvat käytöstä ja ne korvataan uusilla segmentillä, joissa juomat on jaettu enintään 5,5% ja yli 5,5% tuotteisiin. Uudistukset ovat osa kilpailuviraston edellyttämää hintasignaloinnin lopettamista enintään 5,5% tuotteille. Samassa yhteydessä panimotuoteryhmän segmentointia uudistetaan yhdistämällä pienemmän volyymin juomatyylejä suurempiin kokonaisuuksiin (esim. pils ja lager sekä tumma ja vahva lager) ja eriyttämällä merkittäviä alakokonaisuuksia (IPA).

Lisäksi enintään 5,5% viinijuomat ja muut viinit eriytetään myös omaan segmenttiinsä. Mikään olemassa oleva viinituoteryhmän segmentti ei poistu käytöstä.

Uudet segmentit on listattu erilliseen liitteeseen. Tuotteet tulevat lukittumaan uusiin segmentteihin ensimmäistä kertaa 4.2.2020 alkavalle valikoimajaksolle. Yli 5,5% tuotteita kohdennetaan uuden segmenttijaon perusteella ensimmäistä kertaa lokakuussa 2020 alkavalle valikoimajaksolle. Enintään 5,5% tuotteiden kohdennus eriytyy muusta valikoimasta kesäkuusta 2020 alkaen ja näiden tuotteiden kesäkuun peittotasoja ei kommunikoida helmikuun 2020 alussa, vaan huhtikuussa 2020.

Kaikki segmentit on listattu Valikoiman ohjaus-sivulla.