Alkon edellisessä kohdennuslaskennan jaksotarkastelussa virheitä

Virheiden korjauksista ilmoitetaan suoraan toimittajakohtaisesti.

Helmikuun alussa tehdyssä jaksotarkastelussa (tarkastelujakso elokuu – tammikuu) on havaittu virheitä. Tarkastuslaskennassa on tunnistettu 41 tuotetta, joiden kohdennettu peittotaso on seuraavalle jaksolle (kesä – syyskuu 2019) alhaisempi kuin pitäisi. Virhe johtuu marraskuulle 2018 ajoittuneista data-ongelmista Alkon tietovarastossa, jotka aiheuttivat laskentaan puutteita. Tilanne oli syksyllä 2018 poikkeuksellinen isoista järjestelmäpäivityksistä johtuen, ongelmien syyt on nyt pystytty tunnistamaan ja korjaamaan. Kaikki datapuutteet on korjattu tarkastuslaskentaan.

41:n korjattavan tuotteen osalta jokaiselle toimittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tehdyistä korjauksista viimeistään perjantaina 8.3.2019. Uusi korjattu peittotaso tulee näkyviin myös toimittajan omalle viikkomyyntiraportille. Minkään tuotteen jo luvattua peittotasoa ei enää jälkikäteen alenneta.

Mahdolliset kysymykset laskentaan ja korjauksiin liittyen: Jussi Tan (jussi.tan@alko.fi).