Selkeytys / muutos toimintatapaan – tilausvalikoiman hintamuutokset

Alkon toimintatapa ei ole täysin vastannut ohjeistusta.

Voimassa olevassa valikoimaanotto-ohjeessa on linjattu: Hausta valituksi tulleen uuden tuotteen ostohinnan tulee pysyä muuttumattomana vähintään kaksi kokonaista hinnastojaksoa.

  • Tekstimuodosta huolimatta ehdon voimaantulon jälkeen (6/2018) Alkon massahinnoittelussa ei ole ollut mukana myöskään ehtojen rajaamia tilausvalikoiman tuotteita. Tämän vuoksi alle kaksi hinnastojaksoa valikoimassa olleille tilausvalikoiman tuotteille ei ole annettu uutta hintaa eikä niitä ole ollut mukana tavarantoimittajille lähetetyissä tarkastustaulukoissa.

  • Valikoimaanotto-ohjeesta poikkeava toimintakäytäntö on johtunut siitä, että järjestelmärajoituksia ei ole otettu täysin huomioon ehtoa alun perin muutettaessa. Lisäksi ohjeistus on ollut ristiriitainen Alkon verkkosivuilla olevan hintalaskurin yhteydessä (missä ”hausta valituksi” –rajausta ei ole ollut). Alko huomasi ristiriitaisen menettelytavan toukokuussa 2019.

  • Toimintatapa on ollut sama ja tasapuolinen kaikille toimijoille.

  • Tammikuulle 2019 on veronkorotuksesta johtuen voinut muuttaa jokaisen tuotteen hintaa vapaasti.

Mikäli toimittaja on ilmoittanut 1.4. mennessä kesäkuulle 2019 tilausvalikoimatuotteelle uuden hinnan, joka ei ole ollut mukana tarkastustaulukoissa, toimittaja voi lähettää uudestaan tällaisen hinnan / hinnat viimeistään perjantaina 24.5. osoitteeseen prices@alko.fi. Sama koskee sellaisia tilausvalikoimatuotteiden hinnanmuutoksia, jotka Alkon käsittelijät ovat ehdon johdosta evänneet. Uudelleen ilmoitetut hinnat otetaan huomioon 4.6. alkavalle hinnastojaksolle.

⇒ Alko pyrkii toteuttamaan tarvittavat järjestelmämuutokset hinnoittelujärjestelmään ennen seuraavaa hinnanmuutoskierrosta, jotta kaikki tilausvalikoimatuotteet saadaan myös mukaan hinnantarkastuslistoihin. Aiheesta tiedotetaan tarkemmin ennen kesäkuun loppua.