Alko syventää yhteistyötä kansainvälisessä järjestömaailmassa

Alko on loppusuoralla neuvotteluissa yhteistyön aloittamiseksi International Union of Food, Agricultural, Restaurant Catering, Tobacco and Allied Workers (IUF) -järjestön ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa.

Sopimus julkaistaan tammikuun lopussa. Yhteistyön tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien, työoikeuksien ja hyvien työolosuhteiden toteutumista alkoholijuomien hankintaketjussa sekä varmistaa havaittujen epäkohtien ratkaiseminen. Sopimuksen osapuolet jakavat huolen työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta, erityisesti maatalousperäisten raaka-aineiden alkutuotannossa. Yhteistyön myötä otetaan käyttöön kansainvälisen tason valitusmekanismi, jonka toiminta perustuu selkeisiin rooleihin ja vastuujakoihin läpi hankintaketjun. Avoin ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö on olennainen osa Alkon strategian toteuttamista. Vastuuhenkilö Alkossa on vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.