Tavarantoimittajatiedote: Loppuneiden ja tilapäisesti loppuneiden tuotteiden saatavuustiedot ajan tasalle

Tuotteiden asiakassaatavuuden varmistamiseksi on ensisijaisen tärkeää, että tilapäisesti loppuneiden tuotteiden saatavuustiedot ovat oikein.

Mikäli tuote on tilapäisesti loppunut, tulee saatavuustieto päivittää viipymättä.

Toimittajan tulee ilmoittaa Alkolle välittömästi tuotteen väliaikaisesta loppumisesta ja siitä, milloin tuotetta on jälleen saatavilla. Ilmoitus tapahtuu päivittämällä saatavuustieto Alkon extranetin saatavuustietosovellukseen (lotu), jos sen käytöstä on tehty sopimus Alkon kanssa. Muussa tapauksessa ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen tilausvalikoima@alko.fi.

Kun tuote on kokonaan loppunut varastolta eikä sitä tule enää lisää, huolehdittehan, että ilmoitatte, tai käyttämänne toimittava varasto, ilmoittaa siitä aina erikseen materiaalinohjauskeskukselle (mok@alko.fi) tuotteen poistamiseksi Alkon järjestelmistä.