Tavarantoimittajatiedote: Pohjoismaiset alkoholimonopolit tavoittelevat koko arvoketjujensa päästöjen puolittamista

Alko on yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa sitoutunut tavoitteeseen puolittaa arvoketjun ilmastopäästöt vuoden 2030 loppuun mennessä.

Pohjoismaiset alkoholimonopolit ovat luoneet yhteisen ympäristötiekartan, jonka monopolien toimitusjohtajat Ruotsista, Norjasta, Islannista, Färsaarilta ja Suomesta ovat vahvistaneet allekirjoituksellaan.

Ympäristötiekartta kokoaa pohjoismaisten monopolien yhteisen mission, tavoitteet ja toimenpiteet yhteen dokumenttiin. Olemme yhdessä sitoutuneet esimerkiksi tavoitteeseen, joka tähtää koko arvoketjumme päästöjen puolittamiseen 2030 loppuun mennessä.

Tiekartta kokoaa mission, tavoitteet ja toimenpiteet

Pohjoismaisen ympäristöryhmän missiona on

  • toimia juomatoimialan kestävän kehityksen edelläkävijänä,
  • kannustaa ja mahdollistaa hankintaketjua vastuullisiin ratkaisuihin ja toimiin sekä
  • innostaa asiakkaita vastuullisiin valintoihin.

Ympäristötiekartan tavoitteina ovat

  • puolittaa arvoketjun ilmastopäästöt 2030 loppuun mennessä yhdessä arvoketjun toimijoiden kanssa sekä
  • minimoida arvoketjun negatiiviset ympäristövaikutukset.

Tavoitteiseen pääseminen edellyttää toimenpiteitä ja entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikilta hankintaketjun toimijoilta niin tuottajien, tavarantoimittajien kuin alkoholimonopolienkin osalta.

Tutustu pohjoismaisten alkoholimonopolien ympäristötiekarttaan (.pdf, englanniksi) >>

Tavoite on vaikuttava, ja samalla haastava

Alkon ilmastoselvityksen mukaan arvoketjumme suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät hankintaketjussa tuotteiden valmistuksesta sekä pakkauksista. Esimerkiksi alkutuotannossa eli raaka-aineiden viljelyssä energian kulutus sekä käytetyt energialähteet ja polttoaineet ovat yksi olennainen päästölähde. Lisätietoja alkoholijuomatuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksista täällä.

Ilmastokriisi on tosiasia, ja toimenpiteitä koko alkoholijuomateollisuuden ilmastovaikutusten pienentämiseksi on tehtävä kaikkien alan toimijoiden. Pohjoismaisten monopolien tavoitteet mahdollistavat yhtenäisen suunnan toimenpiteiden suunnittelussa, joka puolestaan kasvattaa toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Alkon juomapakkaustavoite palvelee arvoketjun päästötavoitetta

Alkon yksi kolmesta ilmasto- ja ympäristötavoitteesta on puolittaa juomapakkauksista aiheutuvat ilmastopäästöt 2030 loppuun mennessä. Juomapakkaustavoitteemme ei ole ristiriidassa pohjoismaisten tavoitteiden kanssa, päinvastoin; työ juomapakkauspäästöjen pienentämiseksi palvelee yhteispohjoismaisia tavoitteita.

Juomapakkaustavoitteen tueksi ja työn ohjaamiseksi on luotu juomapakkaustiekartta, lue lisää täältä.