Helmikuun kuulemismenettelyn palaute

Kiitämme tavarantoimittajia helmikuun kuulemismenettelystä saadusta palautteesta.
Palautteet on otettu käsittelyyn ja palaamme asiaan maaliskuun loppuun mennessä.