Hinta- ja toimitustapamuutokset

Vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden hinta- ja toimituslausekemuutokset on ilmoitettava tarjouslomakkeella ja tarvittaessa liitettävä valtuutus.
Jos ainoastaan tuotteiden hinnat muuttuvat, ne voidaan ilmoittaa määrämuotoisella Excel-tiedostolla. Tiedoston on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: Tuotenumero, tuotteen nimi, uusi ostohinta ja uusi vähittäismyyntihinta. Vain muuttuvat hinnat ilmoitetaan. Tiedosto lähetetään osoitteeseen prices@alko.fi valikoimaanotto-ohjeessa määritettyyn viimeiseen ilmoituspäivään mennessä.

Ensimmäisen hinnoittelukierroksen jälkeen tavarantoimittajille lähetetään tarkistettavaksi muuttuneet hinnat. Näihin hintoihin tavarantoimittajan on mahdollista pyytää vielä korjausta seuraavissa tilanteissa:
  • Laskennassa on käytetty vääriä hinnoittelutekijöitä (verot, logistiikkakustannukset, pientoimittajahuojennukset yms.).
  • Panttiluokkatieto on väärin.
  • Hintojen syötössä on tehty selkeä näppäilyvirhe.
Hintoja ei voi korjata, jos osto- ja vähittäismyyntihinnat on laskettu tarjouksella oikein ja Alkon ensimmäinen hinnoittelukierros antaa saman tuloksen.