Verkkokauppatilannekatsaus tavarantoimittajille

Alkon verkkokauppa etenee suunnitellusti. Tavarantoimittajatilaisuuksissa, workshopeissa ja keskusteluissa se on nähty tavarantoimittajien puolelta merkittävänä kaupallisena mahdollisuutena sekä Alkolle erinomaisena palvelukanavana.
Verkkokauppa on Alkolle merkittävä panostus yhä paremman asiakaspalvelun varmistamiseksi tulevaisuudessa. Viime aikoina Alko on etsinyt vastauksia ja ratkaisuja tavarantoimittajakenttää askarruttaviin kysymyksiin. Mm. irtopullokeräily ja riittävän ajantasainen automaattinen saatavuustieto ovat nousseet syksyn keskusteluissa esille. Alko on syksyn aikana kartoittanut ehdotetun logistisen mallin lisäksi myös muita tavarantoimittajien näkökulmasta hyvin toimivia malleja.

Alko palaa ensi vuoden alussa tarkemmin verkkokaupan yksityiskohtiin, joilla varmistetaan tavoiteltu asiakaskokemus. Keväällä on tarkoitus aloittaa yrityksille pilotointi, kesällä varsinainen yritysmyynti ja vuoden loppupuolella avata verkkokauppa kuluttaja-asiakkaille. Alko tulee tiedottamaan tavarantoimittajakenttää aktiivisesti myös jatkossa.


Lisätietoja:
Paula Kujansivu, Projektijohtaja (paula.kujansivu@alko.fi)
Mika Kauppinen, Tuoteryhmäpäällikkö (mika.kauppinen@alko.fi)