Alkoholivalmisteet Alkon valikoimassa

Tietopaketti alkoholivalmisteista ja niiden tarjoamisprosessista.

Alko lyhyesti

Alko on itsenäinen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja valvontaan. Alkon toiminnasta määrätään alkoholilaissa ja -asetuksessa.

Alkon toiminta ja yli 5,5 % alkoholia sisältävien juomien ja alkoholivalmisteiden vähittäismyynnin yksinoikeus perustuvat ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspoliittisiin syihin. Yhtiön yksinoikeusasema tuo mukanaan myös erityisen tasapuolisuusvaatimuksen tavarantoimittajia kohtaan. Tasapuolisuus varmistetaan julkisella valikoimaanotto-ohjeella, johon on koottu Alkon ja tavarantoimittajien väliset toimintaperiaatteet. Valikoimaanotto-ohjeesta on julkaistu oma versionsa sekä alkoholijuomille että alkoholivalmisteille.

Alkolla ei ole omaa tuotantoa, pullotusta eikä omia tuotemerkkejä alkoholijuomissa tai alkoholivalmisteissa. Myynnissä olevat tuotteet hankitaan koti- ja ulkomaisilta toimittajilta.

Alkolla on erityinen velvoite ja hyvät edellytykset ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnallisen vastuun eri näkökulmat: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen.

Alko tekee vastuullista hankintaa koskevaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa. Alko on jäsen kansainvälisessä Corporate Social Responsibility eli CSR-järjestössä nimeltään amfori. Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on vastuullinen kaupankäynti maailmanlaajuisesti. Alko edellyttää myyjän suorittavan Alkon järjestämän Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen, jolla varmennetaan riittävä ymmärrys vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteiden käytännönvaikutuksista. Jos myyjällä on valtuutettu edustaja (agentti), myös agentin on suoritettava koulutus.

Alkoholivalmiste

Alkoholivalmisteella tarkoitetaan alkoholilain (1102/2017) mukaisesti alkoholipitoista ainetta, joka ei ole alkoholijuoma eikä väkiviina. Alkoholivalmisteiden valikoimaanotto-ohjetta sovelletaan sellaiseen kiinteää ainetta olevaan tai kiinteää ainetta sisältävään alkoholivalmisteeseen, joka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan tai joka voidaan saada juotavaksi erottamalla siitä ainesosia tai lisäämällä siihen nestettä ja jonka alkoholipitoisuus on enemmän kuin 5,5 tilavuus- tai painoprosenttia.

Kuka voi tehdä tarjouksia Alkolle?

Tarjouksia voi tehdä alkoholivalmisteiden maahantuoja, muu tavarantoimittaja, tuottaja, valmistaja, sekä valtuutettu edustaja. Tarjoajalla tulee olla toiminnan edellyttämät voimassa olevat luvat. Alkolla on alkoholivalmisteille oma versionsa valikoimaanotto-ohjeesta. Luethan ohjeen läpi tarkasti ennen tarjoamista.

Alkoholivalmisteiden valikoimasuunnittelu ja tuotehaut

Alkoholivalmisteet ovat osa Alkon kausivalikoimaa, jonka tuotteet valitaan määräajaksi vastaamaan asiakkaiden kyseisen ajankohdan erityistarpeita. Alko ottaa valikoimaan ainoastaan tuotteita, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä tai kylmäkuljetusta.

Alkoholivalmisteiden valikoimaanottaminen perustuu valikoiman systemaattiseen suunnitteluun, jonka pohjalta Alko julkaisee kausivalikoiman haut alko.fi:n tavarantoimittajille -osiossa. Haussa ilmoitetaan mm. kausivalikoimaan haettavaa tuotetta koskevat kriteerit sekä valittavien tuotteiden määrä kyseisestä hausta.

Tarjouksen tekeminen

Tuotteiden tarjoamiseen käytetään Alkon tarjouslomaketta alkoholivalmisteille. Muistathan liittää tarjouksen yhteyteen tuotekuvan ja valtuutuksen sekä mahdolliset muut dokumentit, esimerkiksi tuotekohtaisen eettisen sertifikaatin, jos haku koskee eettisen kaupan tuotetta.

Allekirjoitettu tarjous lähetetään liitteineen sähköpostitse osoitteeseen offer@alko.fi tai postitse.

Lomakkeen täyttämisessä on huomioitava:

  • Tarjouslomake on täytettävä määrämuotoisesti ja oikein, muutoin tarjous ei voi edetä käsittelyprosessissa.
  • Tarjotun tuotteen on vastattava haun kriteerejä kaikilta osin.
  • Tarjouksen tekijän (= tarjouksen allekirjoittajan) on tarvittaessa liitettävä tarjoukseen valmistajan tai tuotemerkin omistajan valtuutus.
  • Valitse tarjouksessa käytettävä toimitustapa.
  • Jos jokin lomakkeen kohta herättää kysymyksiä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä tuoteryhmien päivystykseen (purchasinghelp@alko.fi, p. 020 711 5885 arkisin klo 9-17).

Aikataulut tarjouksen ja näytteiden toimittamiseen

Haussa ilmoitetaan tarjouksen viimeinen toimituspäivä, jolloin tarjouksen tulee olla perillä Alkossa.

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään kaksitoista (12) kuukautta hakukuukauden päättymisestä laskien, jollei haussa ole ilmoitettu muuta viimeistä voimassaolopäivää.

Näytteet tulee toimittaa haussa ilmoitetussa aikataulussa. Muutoin näytteitä saa toimittaa vain Alkon pyynnöstä.

Alkoholituotteiden valinta ja valikoimaantulo

Tuotteet arvioidaan pyydettyjen näytteiden perusteella tasapuolisuutta noudattaen. Tavoitteena on löytää tarjotusta joukosta parhaiten asiakastarpeen ja -kysynnän täyttävä tuote. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotteen laatuun, hintaan sekä muihin kuluttajalle lisäarvoa tuoviin näkökohtiin. Tuotteen vastuullisuus, alkoholilainmukaisuus ja niihin liittyvät näkökulmat ovat myös osa arviointia. Arvioinnin perusteella valittu tuote listataan kausivalikoimaan, jos se täyttää lakisääteiset vaatimukset ja hakuun liittyvät raja-arvot eikä tuotteessa havaita muuta laadullista tai vastuullisuuteen liittyvää huomautettavaa.

Alkolla on kaksi valtakunnallista myyntikanavaa: myymälät ja verkkokauppa. Myymälävalikoima muodostuu kysynnän ja paikallisten tarpeiden perusteella. Kausivalikoiman tuotteita voidaan ohjata myymälöihin keskitetysti arvioidun menekin ja asiakaskiinnostuksen mukaisesti. Keskitetyn ohjauksen ulkopuolisille myymälöille kausituotteet ovat valinnaisia. Verkkokaupassa ovat myynnissä lähtökohtaisesti kaikki Alkon tuotteet.

Keneen voi ottaa yhteyttä epäselvissä tapauksissa?

Tuotepäälliköt ja hankintakoordinaattorit auttavat mahdollisten kysymysten kanssa. Tuotepäälliköiden vastuut on jaettu tuoteryhmittäin. Yhteystiedot ovat nähtävissä tuoteryhmien yhteystiedoissa. Tuoteryhmien päivystävä hankintakoordinaattori auttaa myös kiireellisissä asioissa (purchasinghelp@alko.fi, p. 020 711 5885 arkisin klo 9-17).

Kuvituskuva 123rf