Kuljetuspakkausten merkinnät

Kuljetuspakkausten merkinnät vähentävät merkittävästi vastaanottoon liittyviä turhia virheitä, joiden selvittäminen työllistää koko toimitusketjua.

Kaikkien kartonkisten kuljetuspakkausten edellytetään olevan varustettuja viivakoodilla, joka on luettavissa käsipäätteellä Alkon myymälöissä. Alkon tuotenumeron merkitseminen kuljetuspakkauksiin ei ole pakollista, mutta se on erittäin suositeltavaa.

Kuljetuspakkauskoodi tulee ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan jo tarjouksella, jolloin se saadaan kaikkiin järjestelmiin automaattisesti.

Suosittelemme käytettäväksi seuraavia viivakoodityyppejä, jotka on todettu hyvin toimiviksi Alkon käyttämissä käsipäätteissä:

 • ITF-14, joka tunnetaan yleisesti myös nimellä DUN-koodi

 • EAN-13, mutta tällöin koodin tulee poiketa kuluttajapakkauksen (pullon yms.) viivakoodista, koska käsipääte päättelee koodista myös kuluttajapakkausten määrän.

Myös muut viivakoodityypit voidaan hyväksyä, mutta niiden toimivuus pitää ensin varmistaa lähettämällä aidon kokoinen mallikoodi materiaalinohjauskeskukseen osoitteeseen mok@alko.fi. Käsipääte tunnistaa varmuudella vain numeromuotoiset viivakoodit, joten kirjaimia ja erikoismerkkejä (myös sulkumerkit) pitää välttää.

Muiden kuljetuspakkausten merkinnät
Vaatimus kuljetuspakkauksen yksilöivän viivakoodin käytöstä ei koske pakkauksia, joissa tuotenumero voidaan lukea suoraan myyntipakkauksen kyljestä, esim. korit, dollyt ja kutistemuoviin pakatut tuotteet. Myös näihin pakkauksiin on kuitenkin luvallista ja suotavaa kiinnittää kuljetuspakkauksen yksilöivä viivakoodi.Mikäli kuljetuspakkauksessa ei ole valmiiksi painettua viivakoodia, tulee kartongit tarroittaa viivakoodilla ennen niiden toimittamista myymälään. Jos tarroituksessa käytetään ITF-14-koodia, voidaan koodi muodostaa esim. seuraavalla logiikalla:

 • Koodin ensimmäinen numero ilmoittaa kuljetuspakkauksen sisällä olevien kuluttajapakkausten lukumäärän:

  1 = 6 pulloa/pakkausta
  2 = 10 pulloa/pakkausta
  3 = 12 pulloa/pakkausta
  4 = 20 pulloa/pakkausta
  5 = 24 pulloa/pakkausta
  8 = dolly (riippumatta pullojen/pakkausten määrästä)
  9 = muu kuin yllä mainittu pakkauskoko

 • Seuraavat 12 numeroa muodostuvat sisällä olevan kuluttajapakkauksen EAN-koodin 12 ensimmäisestä numerosta eli viimeinen (tarkistusnumero) jää pois.

 • Viimeinen merkki on tarkistusnumero, joka lasketaan automaattisesti koodin aikaisempien merkkien perusteella.


Muuta viivakoodien käytössä huomattavaa:

 • Etunollat ovat järjestelmän kannalta merkitseviä, joten ne pitää ilmoittaa ja kirjata järjestelmiin.

 • Jos kartongissa on useita eri viivakoodeja, ne kaikki on mahdollista kiinnittää tuotteelle ja näin helpottaa myymälän työtä.

 • Jos pakkauskoko muuttuu esim. 6 pullosta 12 pulloon, myös DUN-koodi pitää vaihtaa, koska järjestelmä tunnistaa myös pakkauskoon koodin perusteella.

 • Viivakoodin viivojen värinä suositellaan käytettäväksi mustaa. Myös sininen, vihreä ja tumma ruskea ovat sallittuja värejä. Punaista ei pidä koskaan käyttää viivojen värinä, koska lukulaitteen säde on punainen eikä riittävää kontrastia tällöin synny.

 • Taustaväreiksi suositellaan valkoista, keltaista, oranssia tai punaista. Sinistä, vihreää, ruskeaa tai kultaa ei koskaan tule käyttää taustavärinä.
HUOM.

Koodin mitat ovat ohjeellisia ja niistä on luvallista poiketa mm. pakkauksen asettamien rajoitusten vuoksi.