Merkinnät etiketeissä ja myyntipakkauksissa

Pakkausmerkinnät ovat oleellisessa osassa elintarviketietojen välittämisessä kuluttajalle.

Kooste pakollisista merkinnöistä kaikissa Alkon myymissä alkoholijuomissa

Juoman nimi ja juomatyyppi
> tislatuissa juomissa käytettävä asetuksen (110/2008) juomatyyppejä

Valmistajan, pakkaajan tai EU:ssa toimivan myyjän yhteystiedot
> osoite tarkkuudella, jolla postinjakelu löytää perille

Viineissä lähtöisyysmerkintä (EU:n ulkopuolisissa juomissa sana ”viini”, jonka yhteydessä alkuperämaan nimi)

Alkoholipitoisuus
>korkeintaan yhden desimaalin tarkkuudella, viineissä kuitenkin 0,5 % tarkkuudella

Sisällön määrä
> ilmoitetaan litroina, senttilitroina tai millilitroina

Juoma- tai pullotuserän tunnus
> voidaan ilmoittaa eränumerolla, pakkauspäivämäärällä tai ”parasta ennen” -merkinnällä

GTIN-koodi (EAN tai UPC)
> tapauskohtaiset poikkeukset mahdollisia rajallisesti saatavilla tuotteilla

Merkinnät on tehtävä pysyvällä tavalla helposti havaittavaan paikkaan, ei esimerkiksi pakkauksen pohjaan. Mikäli tuote myydään monta yksittäistä pakkausta sisältävässä yhteispakkauksessa, tulee merkinnät löytyä myös yhteispakkauksesta.

Pakkausmerkintä- vaatimukset
Pakkausmerkintävaatimukset pohjautuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille. Kieli ja erätunnusta koskevat vaatimukset on lisäksi esitetty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 834/2014.

Tietyissä tapauksissa vaaditaan lisäksi seuraavia merkintöjä 

”Parasta ennen” -päiväys (alle 10 % alkoholia sisältävät juomat)
> vaatimus ei koske viinejä eikä hedelmistä valmistettuja vastaavanlaisia tuotteita (esim. siiderit)

Alkuperämaa tai alue
> mikäli sen puuttuminen johtaisi kuluttajaa harhaan tuotteen alkuperän suhteen

Muuntogeenisten ainesosien merkitseminen
> merkinnässä noudatettava neuvoston asetusta 1829/2003

Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat tulee merkitä suomen ja ruotsin kielillä joko täydellisestä ainesosaluettelosta korostettuna tai merkinnällä ”Sisältää … - Innehåller …”.

 • Yliherkkyyttä aiheuttavat mm. seuraavat ainesosat (EU 1169/2011):
   • sulfiitit ja rikkidioksidi
   • gluteenia sisältävät viljat
   • pähkinät ja manteli
   • maito ja maitotuotteet
   • kalatuotteet
   • kananmunat ja munatuotteet

Viinin valmistuksessa saatetaan käyttää kananmunasta peräisin olevaa albumiinia ja lysotsyymiä tai vaihtoehtoisesti kaseiinia, joka on maitotuote. Näiden yhdisteiden käyttö tulee merkitä 30.6.2012 jälkeen etiketöityihin tuotteisiin. Merkintää ei tarvita, mikäli lopputuotteesta ei pystytä analyyttisin menetelmin havaitsemaan albumiiniä, lysotsyymiä tai kaseiinia. Suomen- ja ruotsinkielisten allergeenimerkintöjen ohessa voidaan käyttää asetuksessa 579/2012 esiteltyjä piktogrammeja, mutta ne eivät korvaa sanallista allergeenimerkintää.

Varoitusluonteiset tarvittaessa seuraavista ainesosista:

  • makeutusaineet (EU 1169/2011)
  • kofeiini ja kiniini (EU 1169/2011)
  • lakritsi ja glysyrrytsiinihappo (EU 1169/2011)

Maininta pullottajasta (kuohuviineissä valmistaja tai myyjä)

EU:n ulkopuolisissa tuotteissa yhteisön alueelle tuojan nimi ja osoite

Makeusaste kuohuviineissä

Viinin myyntinimikkeen, tilavuuden sekä alkoholipitoisuuden tulee sijaita samassa näkökentässä (etiketissä). Tuotteen alkoholipitoisuus tulee olla merkitty vähintään 3 mm korkuisin kirjaimin 0,5 prosenttiyksikön tarkkuudella (pois lukien australialaiset ja sveitsiläiset viinit, joissa merkintä voidaan antaa 0,1 prosenttiyksikön tarkkuudella).

Jos kuohuviiniin on lisätty hiilidioksidia, on siitä mainittava etiketissä. Vuosikerrallisilla viineillä vähintään 85 % rypäleistä tulee olla peräisin kyseiseltä satovuodelta. Mikäli etiketissä mainitaan useita rypälelajikkeita, tulee niiden olla suuruusjärjestyksessä.

Alkoholittomat juomat ja alkoholivalmisteet ovat elintarvikelain alaisia tuotteita. Näin ollen tuotteissa tulee olla tavanomaisissa elintarvikkeissa vaadittavat pakkausmerkinnät, kuten ainesosaluettelot ja ravintoarvosisällöt, suomeksi sekä ruotsiksi.

Lisätieto viinien pakkausmerkinnöistä 

Viinien pakkausmerkinnät tulee tehdä yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä siten, että lopullisen kuluttajan on helppo ymmärtää kaikki nämä merkinnät. Allergeenimerkinnät tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Viinien päällysmerkintöjä koskevat seuraavat säädökset ja niiden muutokset:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Komission asetus 753/2002 viinituotteiden alkoholipitoisuuden merkitsemisestä etikettiin
 • Neuvoston asetus 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä
 • Komission täytäntöönpanoasetus 579/2012 liittyen allergeenien merkitsemiseen
 • Neuvoston asetus 479/2008
 • Komission asetus 607/2009 joka koskee asetuksen 479/2008 soveltamista tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45 valmispakkausten sisällön nimellismääristä.
Kuvituskuva 123RF