Tietoa valikoimasta ja tuotteista

Alko.fi-sivustolla on saatavana useita yleisiä raportteja Alkon myynnin rakenteesta ja kehityksestä. Tämän lisäksi tavarantoimittajat saavat omien tuotteidensa tietoja Alkon extranet raportointipalvelun kautta.

Tilastot alko.fi-sivustolla

Julkaisemme kuukausittain useita myynnin rakennetta ja kehitystä koskevia raportteja alko.fi-sivustolla, kohdassa Myyntitilastot. Raportit kuvaavat myynnin kehitystä eri näkökulmista, joko tuoteryhmittäin tai esimerkiksi alueittain jaoteltuna.


Raportit Alkon extranet -palvelussa

Tavarantoimittajilla on mahdollisuus saada omien tuotteidensa tarkempia myyntitietoja Alkon extranet raportointipalvelun kautta. Myös yleiset myyntitilastot ovat saatavissa tämän portaalin kautta. Julkaistavat raportit ovat kuukausittaiset (myynti_kk), viikottaiset (myynti_vk), jaksokohtaiset (jaksotarkastelu) tavarantoimittajan myyntiraportit sekä viikottainen jakson ranking raportti, josta käy ilmi kaikkien segmenttien tuotteiden anonyymit sijoitukset. Lisäksi palvelusta löytyy tuotteisiin liittyvät laatureklamaatiot, toimitukset myymälöittäin (Alkon keskusvarastotoimittajat) sekä myymälälistaus valikoimatyypeittäin.

Palvelun käyttöönotosta on solmittava kirjallinen sopimus Alkon ja tavarantoimittajan välillä. Jos olet kiinnostunut raportointipalvelusta, ota yhteys Mari Raunioon (mari.raunio@alko.fi).


Toimittajaluettelo

Alkon myynnissä olevista tuotteista on saatavana Excel-muotoinen luettelo, jossa on aakkosjärjestyksessä kaikkien vakiovalikoimassa olevien tuotteiden nimi, tuotenumero, toimittaja ja maahantuoja. Luettelo löytyy vierestä liitetiedostona.

Alkon extranet raportointipalvelun käyttäjät näkevät nämä samat tiedot myös portaalissa olevasta Hinnasto-dokumentista.

Toimittajaluettelo päivitetään kolme kertaa vuodessa.

Alkon myynnissä olevista tuotteista on saatavana Excel-muotoinen luettelo.