Tuotemuutokset

Tuotemuutoksista on koottu selventävä ohjeistus.

Huom! Alkon valikoimaanotto-ohje sisältää tuotemuutosten voimassaolevat ja noudatettavat periaatteet. Tulkintajärjestys on aina voimassaoleva valikoimaanotto-ohje ja vasta sen jälkeen tämä täydentävä ohjeistus.

Tuotemuutosohjeistus sisältää ohjeita vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden tuotemuutospyyntöjen lähettämiselle sekä mahdollisille muille tarvittaville toimenpiteille kuten tuotekuvan toimittamiselle. Suurimassa osassa vakiovalikoiman tuotemuutoksista tulee lähettää myös tuotemuutosnäytteet. Tilausvalikoimassa näytteet tulee lähettää vain, jos Alko pyytää niitä erikseen.

Teksti täydentää valikoimaanotto-ohjetta tuotemuutospyynnön vaativien tuotemuutosten osalta, eikä sisällä esimerkiksi tietoa tuotemuutoksista, jotka vaativat uuden tarjouksen (esim. kannettavan valmisteveron määrän muuttuminen, tuotteen pantillisuuden muuttuminen kesken hinnastojakson sekä hinta-, toimituslauseke- ja jakelijamuutokset). Näistä löytyy lisätietoa valikoimaanotto-ohjeessa.

Alkon valikoimaanotto-ohje sisältää tuotemuutosten voimassaolevat ja noudatettavat periaatteet. Tulkintajärjestys on aina voimassaoleva valikoimaanotto-ohje ja vasta sen jälkeen tämä täydentävä ohjeistus.
 

Tuotemuutospyyntö

Tuotemuutosta pyydettäessä täytetään tuotemuutoslomake Kumppaniverkossa. (tuotemuutoksen voi kuitenkin myös tehdä käyttäen tuotemuutoslomaketta, joka löytyy osoitteessa alko.fi/tavarantoimit-tajille)

Tuotemuutospyyntö on tehtävä ensi tilassa ja ennen näytteen lähettämistä. Tuotemuutospyyntö on tehtävä ja tuotemuutosnäytteet on lähetettävä vähintään 1 kuukausi ennen aiotun muutoksen voimaantuloa pois lukien tilausvalikoimasta vakiovalikoimaan siirtyvät tuotteet, joille tuotemuutospyyntö on tehtävä ja näytteet toimitettava 2 kuukautta ennen aiotun muutoksen voimaantuloa.

Muuttuvat tiedot -kenttään tulee täyttää vain ne tiedot, jotka muuttuvat. Useamman muutoksen voi kirjata kerralla, jos muutosten voimaantulopäivä on sama. Samasta asiasta ei tule tehdä useaa eri ilmoitusta.

Jos tehtyyn tuotemuutosilmoitukseen tarvitsee tehdä muutoksia tai lisäyksiä, tulee siitä ilmoittaa osoitteeseen laatupalaute@alko.fi.

Tuotemuutoksen voimaanastumispäivää pyydetään tarkentamaan jos se muuttuu yli 2 viikkoa.

Ulkoasumuutokset

suljentamuutos, etikettimuutos, lahjapakkaus

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö kumppaniverkossa

  • Vaatii tuotekuvan päivityksen

  • Tuotemuutokselle on liitettävä valmis tuotekuva, joka vastaa valikoimaanotto-ohjeessa ilmoitettuja määrityksiä. Muussa tapauksessa Alko kuvaa tuotteen ja laskuttaa hinnaston mukaisesti.

  • Jos tuotteella on pysyvä lahjapakkaus, myös lahjapakkauksen muutoksesta tulee toimittaa erillinen tuotekuva tai tuotemuutosnäyte.

 • Tuotemuutosnäytteitä 1 kpl (vakiovalikoiman tuotteet)


Jos tuotteelle lisätään, tai siltä poistetaan pysyvä lahjapakkaus, tulee tästä kertoa tuotemuutospyynnön muu muutos kohdassa. On toimittajan vastuulla huolehtia informoinnista, muussa tapauksessa Alko ei voi huomioida lahjapakkausta.
Sisältömuutokset

vuosikerta, tuotantolaitos, alkoholipitoisuus, muu muutos sisällössä esim. rypäleet

Sisältöön vaikuttavat muutokset hyväksytään, mikäli tuotteen laatu on aistinvaraisen arvioinnin ja analyysitulosten perusteella hyväksyttävissä.

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö kumppaniverkossa

 • Tuotemuutosnäytteiden toimitus (vakiovalikoiman tuotteet)

Sisältömuutoksiin tarvittava näytemäärä:

HUOM. Näytteet on toimitettava tuotteen lopullisessa pakkauksessa.

Pakkauksen koko (l)

Määrä (kpl)

 

Viinit ja välituotteet

 

0,75 tai isompi

0,375 – 0,5

0,2

pienempi kuin 0,2

3

4

6

10

 

Väkevät

 

0,35 tai isompi

0,20 – 0,30

pienempi kuin 0,2

2

3

10

 

Panimotuotteet

 

0,50 – 0,75

0,33

2

3


Katkerot

 

0,50 – 0,70

0,1 – 0,35

pienempi kuin 0,1

2

6

10

Tilausvalikoima  

 Näytteet lähetettävä vain, jos Alko niitä pyytää
Muut muutokset

EAN-koodia koskevat muutokset
sekä nesteenpäällisen että lahjapakkauksen muutokset

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö kumppaniverkossa

 • Tuotemuutosnäytteitä 1 kpl (vakiovalikoiman tuotteet)

 • Palpa-rekisteröinnin päivitys tuotteen nesteenpäällisen EAN-koodin vaihtuessaKuljetuspakkausta koskevat muutokset
dun-koodi, kuljetuspakkauksen koko

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö kumppaniverkossa

 • Ei tuotemuutosnäytteitä

 

Väliaikaiset lisämerkinnät pulloissa ja pakkauksissa
mitalit, tarrat, tuotearvostelut ym.

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö kumppaniverkossa

  • Liitteeksi kuva josta käy ilmi aiottu lisämerkintä (HUOM. Tuotekuvaa ei päivitetä asiakasviestintään)

 • Ei tuotemuutosnäytteitä

Ulkoasun muuttuessa usein tuotekuva tulee myös päivittää. Tässä PDF-tiedostossa on havainnekuvat kolmen eri pakkaustyypin tuotekuvista.