Tuotemuutokset

Ohjeistus tuotemuutoksista.

Huom! Tuotemuutosohjeistus sisältää ohjeita vakio- ja tilausvalikoiman tuotteiden tuotemuutospyyntöjen lähettämiselle sekä mahdollisille muille tarvittaville toimenpiteille kuten tuotekuvan toimittamiselle. Tuotemuutosnäytteet tulee lähettää vain, jos Alko pyytää niitä erikseen.

Teksti täydentää valikoimaanotto-ohjetta tuotemuutospyynnön vaativien tuotemuutosten osalta, eikä sisällä esimerkiksi tietoa tuotemuutoksista, jotka vaativat uuden tarjouksen (esim. kannettavan valmisteveron määrän muuttuminen, tuotteen pantillisuuden muuttuminen kesken hinnastojakson sekä hinta-, toimituslauseke- ja jakelijamuutokset). Näistä löytyy lisätietoa valikoimaanotto-ohjeessa.

Alkon valikoimaanotto-ohje sisältää tuotemuutosten voimassaolevat ja noudatettavat periaatteet. Tulkintajärjestys on aina voimassaoleva valikoimaanotto-ohje ja vasta sen jälkeen tämä täydentävä ohjeistus. 

Tuotemuutospyyntö

Tuotemuutosta pyydettäessä täytetään tuotemuutoslomake Kumppaniverkon tuotetiedon kortilla. (Kumppaniverkkoa käyttämättömät tavarantoimittajat voivat tehdä tuotemuutoksen myös käyttäen tuotemuutoslomaketta, joka löytyy osoitteessa alko.fi/tavarantoimittajille.) Tuotemuutospyyntö on tehtävä ensi tilassa.

Muuttuvat tiedot -kenttään tulee täyttää vain ne tiedot, jotka muuttuvat. Useamman muutoksen voi kirjata kerralla, jos muutosten voimaantulopäivä on sama. Samasta asiasta ei tule tehdä useaa eri ilmoitusta.

Tuotemuutoksen voimaanastumispäivää pyydetään tarkentamaan, jos se muuttuu yli kaksi (2) viikkoa.

Ulkoasumuutokset

suljentamuutos, etikettimuutos, lahjapakkaus

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö Kumppaniverkossa

 • Vaatii tuotekuvan päivityksen

 • Tuotemuutokselle on liitettävä valmis tuotekuva, joka vastaa valikoimaanotto-ohjeessa ilmoitettuja määrityksiä. Muussa tapauksessa Alko kuvaa tuotteen ja laskuttaa hinnaston mukaisesti.

 • Jos tuotteella on pysyvä lahjapakkaus, myös lahjapakkauksen muutoksesta tulee toimittaa tuotekuva.

Jos tuotteelle lisätään, tai siltä poistetaan pysyvä lahjapakkaus, tulee tästä kertoa tuotemuutospyynnön muu muutos kohdassa. On toimittajan vastuulla huolehtia informoinnista, muussa tapauksessa Alko ei voi huomioida lahjapakkausta.

Sisältömuutokset

vuosikerta, tuotantolaitos, alkoholipitoisuus, muu muutos sisällössä esim. rypäleet

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö Kumppaniverkossa

Sisältömuutoksen yhteydessä voidaan päivittää myös tuotteen analyysiarvoja, jolloin päivitettyjen arvojen yhteyteen tulee liittää uusien arvojen perustana oleva analyysitodistus. Tilausvalikoiman tuotteille voidaan tuotemuutoksen yhteydessä myös päivittää tuotteen luonnehdintaa. 

Muut muutokset

EAN-koodia koskevat muutokset
sekä nesteenpäällisen että lahjapakkauksen muutokset

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö Kumppaniverkossa

 • Palpa-rekisteröinnin päivitys tuotteen nesteenpäällisen EAN-koodin vaihtuessa

Kuljetuspakkausta koskevat muutokset
dun-koodi, kuljetuspakkauksen koko

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö Kumppaniverkossa

Väliaikaiset lisämerkinnät pulloissa ja pakkauksissa
mitalit, tarrat, tuotearvostelut ym.

Vaatimukset

 • Tuotemuutospyyntö kumppaniverkossa

  • Liitteeksi kuva, josta käy ilmi aiottu lisämerkintä (HUOM. Tuotekuvaa ei päivitetä asiakasviestintään)

Ulkoasun muuttuessa usein tuotekuva tulee myös päivittää. Tässä PDF-tiedostossa on havainnekuvat kolmen eri pakkaustyypin tuotekuvista.