Näin tarjoat tuotteesi Alkon valikoimaan

Tietopaketti uusille tarjoajille tarjousprosessista.

Alko lyhyesti

Alko on itsenäinen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan ja valvontaan. Alkon toiminnasta määrätään alkoholilaissa ja -asetuksessa.

Alkon toiminta ja yli 5,5 % alkoholia sisältävien juomien vähittäismyynnin yksinoikeus perustuvat ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspoliittisiin syihin. Yhtiön yksinoikeusasema tuo mukanaan myös erityisen tasapuolisuusvaatimuksen tavarantoimittajia kohtaan. Tasapuolisuus varmistetaan julkisella valikoimaanotto-ohjeella, johon on koottu Alkon ja tavarantoimittajien väliset toimintaperiaatteet.

Alkolla ei ole omaa tuotantoa, pullotusta eikä omia tuotemerkkejä alkoholijuomissa. Myynnissä olevat alkoholijuomat hankitaan koti- ja ulkomaisilta alkoholialan toimijoilta.

Alkolla on erityinen velvoite ja hyvät edellytykset ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnallisen vastuun eri näkökulmat: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen.

Alko tekee vastuullista hankintaa koskevaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa. Alko on jäsen kansainvälisessä Corporate Social Responsibility eli CSR-järjestössä nimeltään amfori. Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on vastuullinen kaupankäynti maailmanlaajuisesti. Alko edellyttää juomien myyjän suorittavan Alkon järjestämän Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen, jolla varmennetaan riittävä ymmärrys vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteiden käytännönvaikutuksista. Jos myyjällä on valtuutettu edustaja (agentti), myös agentin on suoritettava koulutus.

Kuka voi tehdä tarjouksia Alkolle?

Tarjouksia voi tehdä alkoholijuomien maahantuoja, muu tavarantoimittaja, tuottaja, valmistaja, sekä valtuutettu edustaja. Tarjoajalla tulee olla toiminnan edellyttämät voimassa olevat luvat.

Miten tuotteiden tarjoaminen tapahtuu?

Alkolla on neljä eri valikoimaa: vakiovalikoima, erikoiserät, kausivalikoima ja tilausvalikoima. Vakiovalikoima on Alkon päävalikoima, jonka tuotteet on valittu laajasta tarjonnasta ympäri maailman. Ne muodostavat myymälävalikoiman rungon. Tuotteita voi tarjota vakiovalikoimaan, erikoiseriin ja kausivalikoimaan ainoastaan valikoimasuunnitelmassa oleviin hakuihin tai erillisinä ilmoituksina julkaistuihin lisähakuihin.

Tarjoaminen tuotehakuihin

Valikoimasuunnitelma julkaistaan kolme kertaa vuodessa. Se sisältää vakiovalikoiman, suurempien erikoiserien sekä kausituotteiden tuotehaut. Mahdolliset valikoimasuunnitelman lisähaut samoin kuin kausivalikoiman lisähaut julkaistaan erillisinä ilmoituksina.

Tilausvalikoimaan tarjoaminen

Kotimaiset toimijat voivat tarjota tuotteita myös Alkon tilausvalikoimaan. Tilausvalikoima koostuu kotimaisten valmistajien ja maahantuojien tuotteista, joita Alko ei varastoi. Alkon myymälät voivat tilata tuotteita tavarantoimittajalta myymälän valikoimaan kysynnän mukaan ja asiakkaat verkkokaupasta tuotteiden saatavuuden mukaisesti. Tilausvalikoimaan tarjoamiseen ei liity hakumenettelyä.

Tarjouksen tekeminen

Tuotteiden tarjoamiseen käytetään Alkon Kumppaniverkko-sovellusta. Sovellus on käyttäjälle maksuton, mutta tunnusten saaminen edellyttää sopimuksen tekoa Alkon kanssa. Uusia tuotteita koskevien tarjousten lisäksi Kumppaniverkossa voi hallinnoida jo valikoimassa olevien tuotteiden tietoja.

Jos tarjoaja ei halua käyttää Kumppaniverkkoa tuotteiden tarjoamiseen, voi tuotteita tarjota myös käyttämällä Alkon sivuilta löytyviä tarjouslomakkeita. Tarjouslomakkeita käytettäessä lähetetään allekirjoitettu tarjous liitteineen sähköpostitse osoitteeseen offer@alko.fi tai postitse osoitteeseen:

ALKO OY, Valikoimat, tuotteet ja laatu
PL 99, Arkadiankatu 2
00101 Helsinki

Toimitustavat ja tarjouspohjat

Alkolle tarjottaessa on valittavana kolme erilaista toimitustapaa. Jokaista toimitustapaa varten on oma tarjouspohjansa/lomakkeensa, jota tarjouksessa tulee käyttää.

Toimitustavat ovat:

1. Toimitukset Suomesta Alkon myymälöihin (toimitusehto TOP Alkon myymälät, Finnterms 2001)

Tuotteiden tarjoaminen Alkon myymälöihin edellyttää, että juomatoimittajalla (suorajakelijalla) on toiminnan edellyttämät voimassa olevat luvat. Suorajakelijalla tulee olla Alkon kanssa hyväksytysti testatut ja toimivat valmiudet tilaus-toimitusprosessin sähköiseen sanomaliikenteeseen.

2. Toimitukset Suomesta Alkon keskusvarastoon (toimitusehto TOP Alkon keskusvarasto, Finnterms 2001)

Jos tavarantoimittaja haluaa tarjota Suomesta toimitettavan tuotteen Alkon verottomaan keskusvarastoon, hänellä tulee olla Suomessa veroton varasto sekä toiminnan edellyttämät voimassaolevat luvat.

3. Alkon maahantuontipalvelu (toimitusehdot FCA, FOB tai DAP, Incoterms 2010)

Alkon maahantuontipalvelu on logistinen palvelu. Tätä toimitustapaa voi käyttää vain tarjotessa Alkon vakiovalikoimaan, erikoiseriin ja kausivalikoimaan.

Lomakkeen täyttämisessä on huomioitava:

  • Tarjouslomake on täytettävä määrämuotoisesti ja oikein, muutoin tarjous ei voi edetä käsittelyprosessissa. Jos jokin lomakkeen kohta herättää kysymyksiä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä tuoteryhmien päivystykseen (purchasinghelp@alko.fi, p. 020 711 5885 arkisin klo 9-17).
  • Tarjotun tuotteen on vastattava haun kriteerejä kaikilta osin.
  • Tarjouksen tekijän (= tarjouksen allekirjoittajan) on tarvittaessa liitettävä tarjoukseen valmistajan tai tuotemerkin omistajan valtuutus.

Aikataulut tarjouksen toimittamiseen

Haussa ilmoitetaan tarjouksen viimeinen toimituspäivä, jolloin tarjouksen tulee olla perillä Alkossa.

Alkon hinnoittelurytmistä johtuen tarjousten tulee olla voimassa vähintään kaksitoista (12) kuukautta hakukuukauden päättymisestä laskien, jollei haussa ole ilmoitettu muuta viimeistä voimassaolopäivää.

Keneen voi ottaa yhteyttä epäselvissä tapauksissa?

Tuotepäälliköt ja hankintakoordinaattorit auttavat mahdollisten kysymysten kanssa. Tuotepäälliköiden vastuut on jaettu tuoteryhmittäin ja viinien tuoteryhmässä lisäksi maittain. Yhteystiedot ja vastuualueet ovat nähtävissä tuoteryhmien yhteystiedoissa. Tuoteryhmien päivystävä hankintakoordinaattori auttaa myös kiireellisissä asioissa (purchasinghelp@alko.fi, p. 020 711 5885 arkisin klo 9-17).

Lue myös tarkemmat ohjeet tarjoamiseen

Uutiskirje tavarantoimittajille

Perjantaisin lähetettävä uutiskirje kokoaa yhteen viikon aikana julkaistut tavarantoimittajatiedotteet, tuotehaut sekä Alkon uutishuoneen ajankohtaiset uutiset.

Tilaa uutiskirje tavarantoimittajille >

Alan viranomaiset

Lupa-asiat:
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Puhelin (09) 772 920
Internetosoite www.valvira.fi

Tullineuvonta
Puhelin 020 690600
Internetosoite www.tulli.fi

Alkoholintarkastuslaboratorio (ACL)
Puhelin 020 711 11
Internetosoite www.alko.fi