Valikoiman ohjaus

Alkon vakiovalikoiman ja erikoiserien tuotteita ohjataan keskitetysti myymälöihin tuoteryhmittäin valikoimaprofiilien kautta.

Tuoteryhmäpuu

Tuoteryhmäkohtaisen ohjauksen välineenä toimii Alkon tuoteryhmäpuu. Tuoteryhmäpuu perustuu Alkon analysoimiin asiakastarpeisiin, -käyttäytymiseen ja kuluttajakysyntään. Tuoteryhmäpuussa tuoteryhmät jakaantuvat ensin alatuoteryhmiin ja sitten segmentteihin, joihin kuuluvia tuotteita kohdennetaan myymälöihin kysynnän pohjalta.

Valikoimaprofiilit

Valikoimaprofiilit muodostuvat kysyntäprofiilin (normaali, perus, plus) ja myymäläkoon (6 kokoluokkaa, XS-XXL) yhdistelmänä, esimerkiksi "normaali-S”. Lisäksi on vielä jokeri-tyypin myymälöitä, joissa on poikkeukselliset olosuhteet, esim. pieni myymäläpinta-ala tai kausittain suuresti vaihteleva kysyntä.


Valikoiman kohdentaminen

Jaksotarkastelussa kaksi kertaa vuodessa arvioidaan kunkin segmentin tuotteiden myyntiä viimeisen noin kuuden kuukauden ajalta. Kunkin segmentin tuotteet asetetaan suuruusjärjestykseen painotetun peittokerroinlaskennan mukaisen verottoman liikevaihdon perusteella. Pääsääntönä segmenttien suurimmat tuotteet saavat keskitetyn kohdennuksen useampaan myymälään kuin alemman sijoituksen saaneet tuotteet.

Lista Alkon tuotesegmenteistä 27.9.2022