Tavarantoimittajien ja Alkon myymälöiden välinen yhteistyö

Alko on vastuullisesti, tasapuolisesti ja tehokkaasti toimiva alkoholijuomien erikoisliikeketju, jolla on koko maan kattava myymäläverkosto sekä laaja ja laadukas tuotevalikoima.

Yhteiset periaatteet myymälöissä takaavat tavarantoimittajiemme tasapuolisen kohtelun. Tavarantoimittajilla tarkoitamme tässä ohjeessa alkoholijuomien toimittajia.

Tavarantoimittajien yhteydenpito myymälään

Pääsääntöisenä tavarantoimittajien informaatiokanavana myymälöille toimii Alkon Yammer. Tavarantoimittajat toimittavat myymäläviestinsä sähköpostiosoitteeseen:

tavarantoimittajatiedotteet@alko.fi

Asiakaspalvelu vastaa tiedotteiden julkaisemista Yammerissa. Yammerin kautta julkaistut tiedotteet välittyvät tiedoksi koko myymälähenkilökunnalle. Keskitetyn tiedostuskanavan ollessa myymälöiden käytössä tavarantoimittajat eivät saa lähettää erillistä sähkö- ja mainospostia suoraan myymälöihin. Sovitun myymäläkäynnin yhteydessä voi tapauskohtaisesti sopia myymälän kanssa saako esitettävän materiaalin lähettää sähköisessä muodossa.

Tavarantoimittajien ja myymälähenkilökunnan yhteiset palaverit

Tavarantoimittajien tulee varata tapaamisaika myymälästä ennakkoon hyvissä ajoin olemalla yhteydessä myymälän sähköpostiin. Sähköpostin otsikkona tulee olla esim. Tuote-esittely/myyntiedustajakäynti. Tavarantoimittajien yhteydenotoista ja tapaamisista vastaa palvelupäällikkö tai tuotevastaava tai joku muu myymälähenkilökunnasta.

Tapaamisaikojen tulee rajoittua maanantain ja torstain väliselle ajalle. Perjantaina ja lauantaina sekä sesonkiaikoina Alkon myymälöissä keskitytään asiakaspalveluun. Tapaamisen kesto on enintään 20 minuuttia per myymälä tai 30 minuuttia per myymäläryhmä. Tapaamisessa tavarantoimittajalla on mahdollisuus esitellä tuotteisiin liittyvää tuoteinformaatiota, joka tuo lisäarvoa myymälähenkilökunnan asiakaspalveluun. Tapaaminen pidetään joko myymälätilassa tai myymälän varastossa. Myymälä voi halutessaan kieltäytyä tapaamisesta.

Tavarantoimittajien kuluttajatutkimukset ja kuvaaminen Alkon myymälöissä

Alkon hallinnoimissa tiloissa tai Alkon tilojen välittömässä läheisyydessä ei saa järjestää asiakkaille suunnattuja tavarantoimittajan järjestämiä kyselytutkimuksia ilman palvelujohdon lupaa.

Kuvaaminen Alkon hallinnoimissa tiloissa on sallittua, kunhan siitä etukäteen sovitaan ko. palvelupäällikön kanssa. Kuvissa ei saa näkyä tunnistettavasti ihmisiä ilman heiltä kysyttyä lupaa. Suurempiin kuvausoperaatioihin on pyydettävä lupa palvelujohdolta.

Esillepanotyö

Myymälät eivät ota vastaan tavarantoimittajien tarjoamaa esillepano- tai hyllytystyötä, vaan kuormien purku tapahtuu varastossa.

Muuta

Tuotteiden maistattaminen tai muun tyyppinen myynnin edistäminen ei ole sallittua myymälätiloissa tai myymälän välittömässä läheisyydessä. Myymälähenkilökunta ei saa ottaa vastaan mainos- tai muita lahjoja eikä toimittajan tuotteita.

Koulutusyhteistyö

Myymälähenkilökunnan palvelu- ja tuoteosaamisen perustana on Alkon oma koulutusjärjestelmä. Tuotteisiin tutustuminen ammattimaisesti maistamalla on osa koulutusjärjestelmää, eivätkä myymälät näin ollen tasapuolisuussyistä ota vastaan näytepulloja.

Tavarantoimittaja voi Alkon koulutusorganisaation luvalla järjestää henkilökunnalle suunnattuja ammattimaisia koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksien sisällön on luotava Alkon henkilökunnalle lisäarvoa, jota he voivat hyödyntää asiakaspalvelutilanteissa. Tilaisuuksissa Alkon henkilökunta ei vastaanota mitään näytteitä, lahjoja tai muita vastaavia.

Tilaisuuksien järjestämistä ja Alkon henkilökunnan niihin kutsumista koskevat seuraavat pelisäännöt:

1. Kaikki tilaisuudet sovitaan keskitetysti koko maahan Alkon nimeämän vastuuhenkilön kautta

  • Tavarantoimittaja voi lähettää kutsun koulutuksen kohteena olevien tuotteiden myynnin kannalta oleellisimpiin myymälöihin suoraan. Kutsuun tulee lisätä merkintä, että tilaisuudella on Alkon koulutusorganisaation lupa. Koulutuksen yhteyshenkilönä toimii Taina Vilkuna (taina.vilkuna@alko.fi).  
  • Alko informoi tilaisuuksista koko henkilöstöä Alkon sisäisessä viestinnässä, jolloin kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua.

2. Tilaisuudet tulee toteuttaa ma-to välillä, ei viikonloppuisin

3. Tilaisuuden järjestäjä hoitaa kaikki käytännön järjestelyt liittyen osallistujien kutsumiseen ja ilmoittautumisten hallinnointiin

4. Koulutukset voivat olla

  • Alkolle räätälöityjä valtakunnallisia kierroksia
  • Alkolle räätälöityjä yksittäisiä koulutustapahtumia, esim. päämiesvierailuja
  • Koulutustapahtumia, joihin osallistuu myös muita alkoholijuoma-alan ammattilaisia

5. Kutsuva taho vastaa kaikista tilaisuuteen liittyvistä kustannuksista

  • Tilaisuuksiin osallistuminen on Alkon henkilökunnalle vapaaehtoista ja niihin osallistutaan aina omalla ajalla. Koulutuksiin osallistuttaessa henkilöstö noudattaa Alkon liiketapaperiaatteita sekä yhteiskunnan asettamia hyvien tapojen mukaisia normeja.

Kuluttajamarkkinointi

Mietojen alkoholijuomien mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on sallittu alkoholilaissa määrätyin edellytyksin.

Tuotteita markkinoitaessa tulisi mainoksista käydä ilmi mainostajan nimi. Alkon logon tai muun yritysilmeen käyttö mainoksissa ilman lupaa ei ole sallittua. Tilausvalikoiman tuotteiden mainoksista tulisi lisäksi ilmetä, että kysymyksessä on tilausvalikoiman tuote, jota on saatavissa Alkon verkkokaupasta tilaamalla. Paikallisesti saatavien tilausvalikoimatuotteiden osalta on syytä mainita myös myymälät, joista tuotetta voi tilata tai muulla tavoin ilmoittaa rajoitettu jakelualue.

Tarkempia ohjeita ja säännöksiä alkoholijuomien mainonnasta löytyy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivuilta osoitteesta www.valvira.fi. Sivuilta löytyy mm. Valviran laatima alkoholijuomien mainontaa koskeva ohje, jolla virasto tuo esiin näkemyksensä alkoholilain mainontasäännösten tulkinnasta.

Ohjeessa kerrotaan myös ratkaisukäytännöistä.

Muut liiketapaperiaatteet

Yllä mainittujen tasapuolisuusperiaatteiden lisäksi Alkon henkilöstö noudattaa yhteiskunnan asettamia hyvien tapojen mukaisia normeja sekä Alkon liiketapaperiaatteita kaikissa toiminnoissa ja vastaavaa edellytetään myös liikekumppaneilta.

 

Yhteydenotot: tavarantoimittajatiedotteet@alko.fi

Myymälät
Taulukko Alkon myymälöistä on saatavilla Alkon extranet -sovelluksesta. Taulukko voidaan toimittaa tavarantoimittajille myös erikseen pyydettäessä.
(johanna.hallberg@alko.fi)
Alueet

Palvelujohtaja
Kari Pennanen (puh.020711 5112 tai kari.pennanen@alko.fi) tai aluepäälliköt:


Pääkaupunkiseutu
Arkadiankatu 2, 00101 Helsinki
aluepäällikkö Tatu Vanninen
puhelin ja faksi 020 711 6101

Etelä-Suomen alue
Kauppakatu 24, 5.krs, 40100 Jyväskylä
aluepäällikkö Jari Hiekkataipale
puhelin ja faksi 020 711 6501

Itä-Suomen alue
Microkatu 1 (N-osa, 1. krs)
PL 1199, 70211 Kuopio
aluepäällikkö Anne Penttilä
puhelin ja faksi 020 711 6701

Lounais-Suomen alue
Linnankatu 11 A 21 , 20100 Turku
aluepäällikkö Juha Laanti
puhelin ja faksi 020 711 6301


Länsi-Suomen alue
Aleksanterinkatu 22 b 9 C, 33100 Tampere
aluepäällikkö Kimmo Mäkelä
puhelin ja faksi 020 711 6401

Pohjois-Suomen alue
Kirkkokatu 14 A, 90100 Oulu
aluepäällikkö Kaija-Leena Kerkelä
puhelin ja faksi 020 711 6901