Tilaisuudet

Aktiivisena BSCI:n jäsenenä Alko on osallistunut organisoinut tilaisuuksia ja työpajoja kumppaneisensa kanssa keskittyäkseen vastuullisuuteen läpi hankintaketjun.