Vastuullinen ostotoiminta

Teemme vastuullista hankintaa koskevaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa ja edellytämme alkoholijuomatoimittajiltamme eettisiä toimintatapoja. Vastuullinen hankinta tarkoittaa myös ympäristövaikutusten huomioimista hankintaketjussa.

Alko on jäsen kansainvälisessä Corporate Social Responsibility eli CSR-järjestössä nimeltään amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative). Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoite on parantaa toimitusketjujen sosiaalista vastuullisuutta maailmanlaajuisesti. Järjestö tarjoaa eettisten toimintaperiaatteiden lisäksi työkaluja, kuten itsearviointilomakkeen, koulutusta valmistusmaassa ja jäsenmaissa, manuaaleja, kolmannen osapuolen auditointeja sekä toimitusketjujen auditointitietokannan.

Vastuullisen hankinnan ohjelma perustuu YK:n sopimuksiin ja aloitteisiin sekä muihin asiaankuuluviin kansainvälisesti tunnustettuihin sopimuksiin ja toimintaohjeisiin. Tavoitteena on luodan alkoholijuomahankintoihin toiminta- ja seurantamallit, joilla voidaan vaikuttaa alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintatapoihin sekä kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.

Amfori BSCI:n jäsenenä edellytämme vahvaa sitoutumista tavarantoimittajiltamme sekä muilta juomahankintojemme toimitusketjuun kuuluvilta ja/tai osallistuvilta yrityksiltä. Kaikkien alkoholijuomatoimittajien tulee allekirjoituksellaan sitoutua eettisiin toimintaperiaatteisiin, niiden noudattamiseen ja aktiiviseen edistämiseen.

Amfori BSCI:n Code of Conduct - Eettiset toimintaperiaatteet liitteineen muodostavat yhtenäisen asiakirjan, jota tulee lukea ja tulkita kokonaisuutena.

Asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osat, jotka ovat alla liitetiedostoina:

  • amfori Code of Conduct
  • Terms of Implementation for Participants (Alko)
  • Terms of Implementation for Business Partners (Myyjä)
  • Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the BSCI monitoring process (Tuottaja, Valmistaja)
  • amfori BSCI Glossary
  • amfori BSCI Reference
amfori BSCI Code of Conduct 1 January 2023
amfori BSCI terms of implementation for participants
amfori BSCI terms of implementation for business partners to be involved in the amfori BSCI monitoring
amfori BSCI terms of implementation for business partners

Tapauskohtaisen päätöksenteon perusteet, kun tuottajan alihankkija ei kunnioita vastuullisen hankinnan ehtoja.