Vastuullinen ostotoiminta

Teemme vastuullista hankintaa koskevaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa ja edellytämme alkoholijuomatoimittajiltamme eettisiä toimintatapoja. Vastuullinen hankinta tarkoittaa myös ympäristövaikutusten huomioimista hankintaketjussa.

Alko on jäsen kansainvälisessä Corporate Social Responsibility eli CSR-järjestössä nimeltään amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative). Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoite on parantaa toimitusketjujen sosiaalista vastuullisuutta maailmanlaajuisesti. Järjestö tarjoaa eettisten toimintaperiaatteiden lisäksi työkaluja, kuten itsearviointilomakkeen, koulutusta valmistusmaassa ja jäsenmaissa, manuaaleja, kolmannen osapuolen auditointeja sekä toimitusketjujen auditointitietokannan.

Vastuullisen hankinnan ohjelma perustuu YK:n sopimuksiin ja aloitteisiin sekä muihin asiaankuuluviin kansainvälisesti tunnustettuihin sopimuksiin ja toimintaohjeisiin. Tavoitteena on luodan alkoholijuomahankintoihin toiminta- ja seurantamallit, joilla voidaan vaikuttaa alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintatapoihin sekä kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.

Amfori BSCI:n jäsenenä edellytämme vahvaa sitoutumista tavarantoimittajiltamme sekä muilta juomahankintojemme toimitusketjuun kuuluvilta ja/tai osallistuvilta yrityksiltä. Kaikkien alkoholijuomatoimittajien tulee allekirjoituksellaan sitoutua eettisiin toimintaperiaatteisiin, niiden noudattamiseen ja aktiiviseen edistämiseen.

Amfori BSCI:n Code of Conduct - Eettiset toimintaperiaatteet liitteineen muodostavat yhtenäisen asiakirjan, jota tulee lukea ja tulkita kokonaisuutena.

Asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osat, jotka ovat alla liitetiedostoina:

 • amfori Code of Conduct
 • Terms of Implementation for Participants (Alko)
 • Terms of Implementation for Business Partners (Myyjä)
 • Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the BSCI monitoring process (Tuottaja, Valmistaja)
 • amfori BSCI Glossary
 • amfori BSCI Reference

Liitteenä tarkennus valikoimaanotto-ohjeeseen 6.6.2017, osioon kaupankäynnin ehdot, vastuullisen hankinnan ehdot:
Tapauskohtaisen päätöksenteon perusteet, kun tuottajan alihankkija ei kunnioita vastuullisen hankinnan ehtoja.

Alkoholijuomien hankintaketjun ympäristövaikutukset

Alko on yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa tutkituttanut tuotevalikoimansa ympäristövaikutukset niinsanotun elinkaarianalyysin avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli dokumentoida yhteenlasketut pohjoismaisten monopolien tuotevalikoimien ympäristövaikutukset. Tutkimuksen avulla pystytään hahmottamaan ympäristövaikutukset sekä taloudellisessa mielessä, että vaikutuksina fyysiseen ympäristöön.

Tanskalaisen 2.-0 LCA Consultants’in tekemä joulukuussa 2016 valmistunut analyysi pohjautuu pohjoismaisten alkoholimonopolien vuoden 2014 jakeluvolyymeihin ja kattaa sekä viinien, oluiden että tislattujen alkoholijuomien tuotekategoriat.

Suurimmat ympäristövaikutukset, yhteensä yli puolet kaikista kokonaisvaikutuksista alkoholijuomien elinkaaren aikana, syntyvät kolmella osa-alueella:

 • Pakkausten valmistus, erityisesti lasipakkaukset. Näiden vaikutusta pohjoismaisissa oloissa lieventää jonkin verran tehokas kierrätysjärjestelmä.
 • Maatalouden polttoaineenkulutus.
 • Juoman valmistus tuotantolaitoksessa, erityisesti panimoissa ja tislaamoissa.

Tutkimus kattaa alkoholijuomien maailmanlaajuisen hankintaketjun, mutta sen perusteella ympäristövaikutusten erot eri tuottajien välillä ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin erot eri tuotantomaiden välillä.

Alko käyttää  näitä tutkimustuloksia vastuullisen hankinnan ympäristöstrategiansa kehittämisessä. Tutkimuksesta tehty englanninkielinen yhteenveto sekä alkuperäinen tutkimusraportti löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.Viinin pakkausten ympäristövaikutukset

Alko tutkitutti keväällä 2018 viinin erilaisten pakkausten ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä. Suomalaisen Gaia Consulting Oy:n tekemän tutkimuksen perusteella pienimmät ilmastovaikutukset suhteessa juomalitraan olivat hanapakkauksella, kartonkitölkillä ja viinipusseilla. Pullotetuissa viineissä kaikkein ilmastoystävällisin pakkaustapa on PET-muovipullo.

Gaia Consulting laski CO2e-jalanjäljen Alkon, Systembolagetin ja Vinmonopoletin valikoimien erilaisten viinipakkausten pohjalta. Laskelma sisältää vain pakkausten tuotannosta syntyvän kuormituksen. Muut käytetyt taustatiedot olivat viinintuotantomaat ja niiden myyntivolyymi vuonna 2017, joiden pohjalta laskettiin keskimääräiset kunkin pakkausmateriaalin aiheuttamat päästöt.

CO2e-päästöjen lisäksi viinin pakkausmateriaaleja ja niiden kehitystä tutkittiin kierrätettävyyden ja roskaantumisen näkökulmista. Alkoa kiinnostavat erityisesti

 • Kierrätetty materiaali, varsinkin rPET, sekä muut kevyet ja helposti kierrätettävät materiaalit kuten alumiini
 • Kokonaan uudet, ympäristöystävälliset materiaali-innovaatiot
 • Kestävän kehityksen sertifioinnit tuotepakkauksille ja pakkausmateriaaleille.

Muovi- ja roskaamiskeskustelun kannalta oleellista on yhä parantaa kierrätyksen toimivuutta:

 • Pantillisuus
 • Ongelmallisten yhdistelmien (esim. PET-pullot, joissa metallisuljenta) korvaaminen paremmilla (esim. PET-pulloissa myös korkki samaa materiaalia)

Painavista lasipulloista koituvat moninkertaiset ilmastopäästöt lisäksi kertautuvat logistiikassa. Myös tähän haetaan jatkossa tutkimustietoa.

amfori BSCI terms of implementation for participants
amfori BSCI terms of implementation for business partners to be involved in the amfori BSCI monitoring
amfori BSCI terms of implementation for business partners

Tapauskohtaisen päätöksenteon perusteet, kun tuottajan alihankkija ei kunnioita vastuullisen hankinnan ehtoja.

Alkuperäinen raportti pohjoismaisten alkoholimonopolien teettämästä tutkimuksesta alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.
Tiivistelmä pohjoismaisten alkoholimonopolien teettämästä tutkimuksesta alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.
Alkon teettämä erilaisten viinipakkaustyyppien ympäristö- ja hiilijalanjälkitutkimus