Vastuullinen ostotoiminta

Teemme vastuullista hankintaa koskevaa yhteistyötä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa ja edellytämme alkoholijuomatoimittajiltamme eettisiä toimintatapoja. Vastuullinen hankinta tarkoittaa myös ympäristövaikutusten huomioimista hankintaketjussa.

Alko on jäsen kansainvälisessä Corporate Social Responsibility eli CSR-järjestössä nimeltään BSCI (Business Social Compliance Initiative). Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoite on parantaa toimitusketjujen sosiaalista vastuullisuutta maailmanlaajuisesti. Järjestö tarjoaa eettisten toimintaperiaatteiden lisäksi työkaluja, kuten itsearviointilomakkeen, koulutusta valmistusmaassa ja jäsenmaissa, manuaaleja, kolmannen osapuolen auditointeja sekä toimitusketjujen auditointitietokannan.

Vastuullisen hankinnan ohjelma perustuu YK:n sopimuksiin ja aloitteisiin sekä muihin asiaankuuluviin kansainvälisesti tunnustettuihin sopimuksiin ja toimintaohjeisiin. Tavoitteena on luodan alkoholijuomahankintoihin toiminta- ja seurantamallit, joilla voidaan vaikuttaa alkoholijuomatoimittajien eettisiin toimintatapoihin sekä kiinnittää huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.

BSCI:n jäsenenä edellytämme vahvaa sitoutumista tavarantoimittajiltamme sekä muilta juomahankintojemme toimitusketjuun kuuluvilta ja/tai osallistuvilta yrityksiltä. Kaikkien alkoholijuomatoimittajien tulee allekirjoituksellaan sitoutua eettisiin toimintaperiaatteisiin, niiden noudattamiseen ja aktiiviseen edistämiseen.

BSCI:n Code of Conduct 2014 - Eettiset toimintaperiaatteet liitteineen muodostavat yhtenäisen asiakirjan, jota tulee lukea ja tulkita kokonaisuutena.

Asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat seuraavat osat, jotka ovat alla liitetiedostoina:

  • Code of Conduct
  • Terms of Implementation for Participants (Alko)
  • Terms of Implementation for Business Partners (Myyjä)
  • Terms of Implementation for Business Partners to be involved in the BSCI monitoring process (Tuottaja, Valmistaja)
  • BSCI Glossary
  • BSCI Reference

Liitteenä tarkennus valikoimaanotto-ohjeeseen 6.6.2017, osioon kaupankäynnin ehdot, vastuullisen hankinnan ehdot:
Tapauskohtaisen päätöksenteon perusteet, kun tuottajan alihankkija ei kunnioita vastuullisen hankinnan ehtoja.

Alkoholijuomien hankintaketjun ympäristövaikutukset


Alko on yhdessä muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa tutkituttanut tuotevalikoimansa ympäristövaikutukset niinsanotun elinkaarianalyysin avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli dokumentoida yhteenlasketut pohjoismaisten monopolien tuotevalikoimien ympäristövaikutukset. Tutkimuksen avulla pystytään hahmottamaan ympäristövaikutukset sekä taloudellisessa mielessä, että vaikutuksina fyysiseen ympäristöön.

Tanskalaisen 2.-0 LCA Consultants’in tekemä joulukuussa 2016 valmistunut analyysi pohjautuu pohjoismaisten alkoholimonopolien vuoden 2014 jakeluvolyymeihin ja kattaa sekä viinien, oluiden että tislattujen alkoholijuomien tuotekategoriat.

Suurimmat ympäristövaikutukset, yhteensä yli puolet kaikista kokonaisvaikutuksista alkoholijuomien elinkaaren aikana, syntyvät kolmella osa-alueella:

  • Pakkausten valmistus, erityisesti lasipakkaukset. Näiden vaikutusta pohjoismaisissa oloissa lieventää jonkin verran tehokas kierrätysjärjestelmä.
  • Maatalouden polttoaineenkulutus.
  • Juoman valmistus tuotantolaitoksessa, erityisesti panimoissa ja tislaamoissa.

Tutkimus kattaa alkoholijuomien maailmanlaajuisen hankintaketjun, mutta sen perusteella ympäristövaikutusten erot eri tuottajien välillä ovat todennäköisesti merkittävämpiä kuin erot eri tuotantomaiden välillä.

Alko käyttää  näitä tutkimustuloksia vastuullisen hankinnan ympäristöstrategiansa kehittämisessä. Tutkimuksesta tehty englanninkielinen yhteenveto sekä alkuperäinen tutkimusraportti löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

BSCI terms of implementation for business partners
BSCI terms of implementation for business partners to be involved in the bsci monitoring
BSCI terms of implementation for participants

Tapauskohtaisen päätöksenteon perusteet, kun tuottajan alihankkija ei kunnioita vastuullisen hankinnan ehtoja.

Alkuperäinen raportti pohjoismaisten alkoholimonopolien teettämästä tutkimuksesta alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.
Tiivistelmä pohjoismaisten alkoholimonopolien teettämästä tutkimuksesta alkoholijuomien ympäristövaikutuksista.