Tiekartta kohden juomapakkauspäästöjen puolittamista

Alkon ympäristötavoitteena on puolittaa juomapakkauksista syntyvät ilmastopäästöt 2030 mennessä. Juomapakkaustavoitteen toteuttamisen tueksi olemme luoneet juomapakkaustiekartan.

Alkon yksi tärkeimmistä ympäristötavoitteista on puolittaa juomapakkauksista syntyvät ilmastopäästöt vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuoden 2021 lopussa loimme juomapakkaustiekartan, jonka avulla ohjataan, mitataan ja luodaan konkreettiset toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi.

Juomapakkaustiekartta 2030 (klikkaa kuvaa nähdäksesi tiekartta suurempana)

Juomapakkaustiekartta 2030 (klikkaa kuvaa nähdäksesi tiekartta suurempana)

Juomapakkauksella on merkittävä osuus tuotteen ilmastovaikutuksista

Koko Alkon arvoketjussa 53 % ilmastopäästöistä syntyy juomien valmistuksesta ja 24 % juomapakkausten valmistamisesta (lähde: Alkon ilmastovaikutusselvitys 2020). Kun asiaa tarkastellaan viinien osalta, pakkauksen osuus ympäristövaikutuksesta on lähes puolet (46 %) (lähde: Environmental impacts of alcoholic beverages 2016).

Alkolla on suoraviivaisempi vaikutusmahdollisuus juomien pakkaamiseen kuin esimerkiksi juoman valmistusprosesseihin, ja siksi tavoitteemme koskee juomapakkauksista aiheutuvia ilmastopäästöjä.

Ilmastokriisi on kuitenkin tosiasia, ja tunnistamme kasvavan paineen entistä vaikuttavampien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja ilmastokriisin hillitsemiseksi. Ilmastoselvityksemme mukaan suurimmat ilmastopäästöt syntyvät juomatuotannossa, ja pakkausten lisäksi myös juomatuotannon päästöjen pienentäminen tulee olemaan merkittävässä osassa ilmasto- ja ympäristötyötämme.

Tavoitteena päästöjen puolittaminen

Vuonna 2020 juomapakkaukset muodostivat yhteensä 24 % eli 35 181,4 tCO2e kokonaishiilijalanjäljestä. Juomapakkaustiekartan mittarina on ilmastopäästöt (tCO2e) miljoonaa myytyä juomalitraa kohden, joka vuoden 2020 osalta oli 380 tCO2e / miljoona myytyä juomalitraa.

Tavoitteemme on pienentää juomapakkauspäästöt 2030 loppuun mennessä puoleen vuoden 2020 tasosta. Tämä tarkoittaa, että juomapakkauspäästöjen tulisi olla 190 tCO2e / miljoona myytyä juomalitraa viimeistään vuoden 2030 osalta.

Päästövähennyksen lisäksi juomapakkaustiekartan tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan ilmaston kannalta vastuullisemman tuotevalinnan tekeminen entistäkin vaivattomammin.

Mistä Alkon juomapakkauspäästöt syntyvät?

Alkon merkittävimmät juomapakkauspäästöt aiheutuivat vuonna 2020:

  • viinien painavista lasipulloista (46 %, 16 184 t CO2e)
  • väkevien alkoholijuomien painavista lasipulloista (14 %, 4 844 tCO2e)
  • väkevien alkoholijuomien muovipulloista (12 %, 4 258 tCO2e) sekä
  • viinien kevyemmistä lasipulloista (12 %, 4 181 tCO2​​​​​​​e).

Vaikka valtaosa päästöstä syntyy viinien perinteisistä, painavista lasipulloista, vaatii kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääseminen toimenpiteitä myös muissa tuoteryhmissä ja pakkausmuodoissa.

Juomapakkauspäästöt tuoteryhmittäin ja pakkauksittain (lähde: Alkon ilmastoselvitys 2020)

Miten juomapakkaustavoitteeseen päästään?

Tavoitteemme puolittaa juomapakkauspäästöt muuttaa toimintatapojemme monin eri tavoin, ja vaikuttaa niin tuottajien, tavarantoimittajien, toimialajärjestöjen kuin asiakkaidemme kanssa tehtävään yhteistyöhön ja viestintään.

Esimerkiksi vuonna 2022 päivitämme Alkossa myytävien tuotteiden Vihreät & eettiset -merkintöjä juomapakkaustavoite huomioiden. Tulevien vuosien aikana juomapakkaustavoite vaikuttaa myös tuotehakuihimme sekä olemassa olevaan valikoimaamme.

Seuraamme tarkasti juomapakkausinnovaatioita ja kehitystyötä pakkausalalla. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ajatuksia alan toimijoilta uusista kehitysaskeleista kohti ilmasto- ja ympäristövastuullisempaa juoma-alaa.

Juomapakkaustiekartta on Alkon kestävän kehityksen sitoumus

Juomapakkaustiekartta on myös kestävän kehityksen sitoumuksemme, ja se on julkaistu sitoumus2050.fi-verkkosivuilla.