Tavarantoimittajien ja Alkon myymälöiden välinen yhteistyö

Alko on vastuullisesti, tasapuolisesti ja tehokkaasti toimiva alkoholijuomien erikoisliikeketju, jolla on koko maan kattava myymäläverkosto sekä laaja ja laadukas tuotevalikoima.

Yhteiset periaatteet myymälöissä takaavat tavarantoimittajiemme tasapuolisen kohtelun. Tavarantoimittajilla tarkoitamme tässä ohjeessa alkoholijuomien toimittajia.

Tavarantoimittajatiedotteet ja esitteet

Pääsääntöisenä tavarantoimittajien informaatiokanavana myymälöille toimii Alkon Yammer. Yammer-ryhmässä julkaistaan tavarantoimittajien lähettämiä tiedotteita ja esitteitä.

Tavarantoimittajat toimittavat myymäläviestinsä sähköpostiosoitteeseen:

tavarantoimittajatiedotteet@alko.fi

Yammerin kautta julkaistut tiedotteet välittyvät tiedoksi koko myymälähenkilökunnalle. Tiedotteiden toivottaan kertovan mikä tekee tuotteesta erityisen. Tiedotteet voivat sisältää linkkejä tuottajien sivuille. Videoita on myös mahdollista lähettää Yammerin kautta myymälähenkilökunnan katsottavaksi. Liitteinä toimitettavien esitteiden toivotaan olevan pdf-muotoisia.

Keskitetyn tiedotuskanavan ollessa myymälöiden käytössä tavarantoimittajat saavat lähettää lisäksi tuote-esitteitä suoraan myymälöiden sähköpostiin neljä kertaa vuodessa, mielellään tasaisesti vuoden aikana. Myymälän sähköpostiin ei saa lähettää yleisiä uutiskirjeitä. Myymälän sähköpostiosoite on saatavissa Extranetin myymäläyhteystietojen raportilta. Paperisia tuote-esitteitä saa lähettää postitse tarpeen mukaan myymälöihin. 

Tavarantoimittajien myymäläkäynnit

Myymäläkäyntejä ei sovita enää 1.1.2019 jälkeen.

Koulutusyhteistyö

Myymälähenkilökunnan palvelu- ja tuoteosaamisen perustana on Alkon oma koulutusjärjestelmä. Tuotteisiin tutustuminen ammattimaisesti maistamalla on osa koulutusjärjestelmää, eivätkä myymälät näin ollen tasapuolisuussyistä ota vastaan näytepulloja.

Tavarantoimittaja voi Alkon luvalla järjestää henkilökunnalle suunnattuja ammattimaisia koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksien sisällön on luotava Alkon henkilökunnalle lisäarvoa, jota he voivat hyödyntää asiakaspalvelutilanteissa. Tilaisuuksissa Alkon henkilökunta ei vastaanota mitään näytteitä, lahjoja tai muita vastaavia.

Tilaisuuksien järjestämistä ja Alkon henkilökunnan niihin kutsumista koskevat seuraavat pelisäännöt:

1. Kaikki tilaisuudet sovitaan keskitetysti koko maahan Alkon Valikoimat, tuotteet ja laatu -yksikön kautta

  • Tavarantoimittaja voi lähettää kutsun koulutuksen kohteena olevien tuotteiden myynnin kannalta oleellisimpiin myymälöihin suoraan. Kutsuun tulee lisätä merkintä, että tilaisuudella on Alkon lupa. Koulutuksesta voi sopia lähettämällä sähköpostia hankintakoordinaattoreille (tavarantoimittajatilaisuudet@alko.fi) tai soittamalla päivystyspuhelinnumeroon (020 711 5885, ma-pe klo 9-17).
  • Alko informoi tilaisuuksista koko henkilöstöä Alkon sisäisessä viestinnässä, jolloin kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua.

2. Tilaisuudet tulee toteuttaa ma-to välillä, ei viikonloppuisin

3. Tilaisuuden järjestäjä hoitaa kaikki käytännön järjestelyt liittyen osallistujien kutsumiseen ja ilmoittautumisten hallinnointiin

4. Koulutukset voivat olla

  • Alkolle räätälöityjä valtakunnallisia kierroksia
  • Alkolle räätälöityjä yksittäisiä koulutustapahtumia, esim. päämiesvierailuja
  • Koulutustapahtumia, joihin osallistuu myös muita alkoholijuoma-alan ammattilaisia

5. Kutsuva taho vastaa kaikista tilaisuuteen liittyvistä kustannuksista

  • Tilaisuuksiin osallistuminen on Alkon henkilökunnalle vapaaehtoista ja niihin osallistutaan aina omalla ajalla. Koulutuksiin osallistuttaessa henkilöstö noudattaa Alkon liiketapaperiaatteita sekä yhteiskunnan asettamia hyvien tapojen mukaisia normeja.

Tavarantoimittajien tuote-esittelymessut

Tavarantoimittajien tuote-esittelymessut on tuotteiden esittelyyn tarkoitettu tilaisuus, jossa tavarantoimittajat vastaavat esittelystä ja osallistujina on Alkon henkilökunta.

Tavarantoimittajien tuote-esittelymessut järjestetään Alkon varaamassa tilassa. Alko järjestää tilaan lasit ja pöydät sekä tilan siivouksen.

Tavarantoimittajien vastuulla on tuoda tilaisuuteen juomat, sylkykupit sekä muut mahdolliset oheismateriaalit (esim. tarvittaessa esitteet). Tavarantoimittajan tulee myös lisätä tuote-esittelymessuilla esiteltävistä tuotteista markkinointitiedot Makupankkiin ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esiteltävien ja maistatettavien tuotteiden tulee olla Alkon valikoimissa tai ne ovat tulossa valikoimaan seuraavan sesongin aikana. Esiteltävien tuotteiden toivotaan painottuvan ajankohtaisiin tuotteisiin ja uutuuksiin. Ajankohtaisia aiheita voi ottaa Alkon myymälöiden esillepanoteemoista. Juomasekoitusten teko ja maistatus on myös mahdollista tuote-esittelymessuilla. Ruokien tarjoilu ei ole sallittua.

Alko on aiemmin järjestänyt alueillaan omia avoimet ovet -tilaisuuksia (joissa myymälähenkilökunnalla on mahdollisuus käydä maistamassa uutuuksia ja ajankohtaisia tuotteita 1 tunnin ajan). Tavarantoimittajien tuote-esittelymessujen tarkoitus on osittain korvata sekä nämä avoimien ovien tilaisuudet että tavarantoimittajien poistuneet myymäläkäynnit. Messut kestävät klo 09.30-16.30 ja tänä aikana valikoimamestarit osallistuvat messuille työajalla neljän tunnin ajan ja muulla myymälähenkilökunnalla on mahdollisuus osallistua palkallisesti tilaisuuteen kahden tunnin ajan.

Tavarantoimittajien tuote-esittelymessuille julkaistaan kutsu aina erikseen tavarantoimittajille-sivuilla. Kutsu sisältää linkin sitovaan ilmoittautumiseen.

Tavarantoimittajien kuluttajatutkimukset ja kuvaaminen Alkon myymälöissä

Alkon hallinnoimissa tiloissa tai Alkon tilojen välittömässä läheisyydessä ei saa järjestää asiakkaille suunnattuja tavarantoimittajan järjestämiä kyselytutkimuksia ilman palvelujohdon lupaa.

Kuvaaminen Alkon hallinnoimissa tiloissa on sallittua, kunhan siitä etukäteen sovitaan ko. palvelupäällikön kanssa. Kuvissa ei saa näkyä tunnistettavasti ihmisiä ilman heiltä kysyttyä lupaa. Suurempiin kuvausoperaatioihin on pyydettävä lupa palvelujohdolta.

Esillepanotyö

Myymälät eivät ota vastaan tavarantoimittajien tarjoamaa esillepano- tai hyllytystyötä, vaan kuormien purku tapahtuu varastossa.

Kuluttajamarkkinointi

Mietojen alkoholijuomien mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on sallittu alkoholilaissa määrätyin edellytyksin.

Tuotteita markkinoitaessa tulisi mainoksista käydä ilmi mainostajan nimi. Alkon logon tai muun yritysilmeen käyttö mainoksissa ilman lupaa ei ole sallittua. Tilausvalikoiman tuotteiden mainoksista tulisi lisäksi ilmetä, että kysymyksessä on tilausvalikoiman tuote, jota on saatavissa Alkon verkkokaupasta tilaamalla. Paikallisesti saatavien tilausvalikoimatuotteiden osalta on syytä mainita myös myymälät, joista tuotetta voi tilata tai muulla tavoin ilmoittaa rajoitettu jakelualue.

Tarkempia ohjeita ja säännöksiä alkoholijuomien mainonnasta löytyy Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sivuilta osoitteesta www.valvira.fi. Sivuilta löytyy mm. Valviran laatima alkoholijuomien mainontaa koskeva ohje, jolla virasto tuo esiin näkemyksensä alkoholilain mainontasäännösten tulkinnasta.

Ohjeessa kerrotaan myös ratkaisukäytännöistä.

Muuta

Tuotteiden maistattaminen tai muun tyyppinen myynnin edistäminen ei ole sallittua myymälätiloissa tai myymälän välittömässä läheisyydessä. Myymälähenkilökunta ei saa ottaa vastaan mainos- tai muita lahjoja eikä toimittajan tuotteita.

Muut liiketapaperiaatteet

Yllä mainittujen tasapuolisuusperiaatteiden lisäksi Alkon henkilöstö noudattaa yhteiskunnan asettamia hyvien tapojen mukaisia normeja sekä Alkon liiketapaperiaatteita kaikissa toiminnoissa ja vastaavaa edellytetään myös liikekumppaneilta.

 

Yhteydenotot: tavarantoimittajatiedotteet@alko.fi

Myymälät
Taulukko Alkon myymälöistä on saatavilla Alkon extranet -sovelluksesta. Taulukko voidaan toimittaa tavarantoimittajille myös erikseen pyydettäessä (johanna.hallberg@alko.fi).
Alueet

Palvelujohtaja
Kari Pennanen (puh.020711 5112 tai kari.pennanen@alko.fi) tai aluepäälliköt:

Pääkaupunkiseutu
Arkadiankatu 2, 00101 Helsinki
aluepäällikkö Tatu Vanninen
puhelin ja faksi 020 711 6101

Etelä-Suomen alue
Arkadiankatu 2, 00101 Helsinki
aluepäällikkö Pirjo Hirvonen
puhelin ja faksi 020 711 6501

Itä-Suomen alue
Microkatu 1 (N-osa, 1. krs)
PL 1199, 70211 Kuopio
aluepäällikkö Jari Hiekkataipale
puhelin ja faksi 020 711 6702

Lounais-Suomen alue
Linnankatu 11 A 21 , 20100 Turku
aluepäällikkö Juha Laanti
puhelin ja faksi 020 711 6301

Länsi-Suomen alue
Aleksanterinkatu 22 b 9 C, 33100 Tampere
aluepäällikkö Kimmo Mäkelä
puhelin ja faksi 020 711 6401

Pohjois-Suomen alue
Kirkkokatu 14 A, 90100 Oulu
aluepäällikkö Kaija-Leena Kerkelä
puhelin ja faksi 020 711 6901