Alkon verkkokaupan ja Alkotoiveen hyödyntäminen tavarantoimittajien mainonnassa ja viestinnässä

Miten tavarantoimittajamme voivat hyödyntää Alkon verkkokauppaa ja Alkotoivetta omassa mainonnassaan ja viestinnässään? Lue lisää alla.

Alkon tavarantoimittajien mainonta

Alkon tavarantoimittajat voivat mainostaa omia tuotteitaan Suomen alkoholilainsäädännön mukaisesti. Tavarantoimittajien verkkosivut ja tuotemainokset voivat olla linkitettyjä Alkon verkkokauppaan ja niissä voidaan kertoa tuotteen tuotenumero Alkossa.

Tavarantoimittajien on varmistettava, että tuotemainos liitetään oikeaan mainostajaan. Kuluttajalle ei tule syntyä mielikuvaa siitä, että tuote on Alkon mainostama.

Tavarantoimittajien verkkosivujen ja sähköisen tuotemainonnan linkittäminen Alkon verkkokauppaan

Tavarantoimittajat voivat käyttää sähköisessä tuotemainonnassaan Alkon verkkokauppaan johtavaa 'siirry tästä alko.fi-verkkokauppaan' -ikonia. Ikoni on toimintopainike eli linkki, joka johtaa Alkon verkkokauppaan. Logona tai muuna tunnisteena ikonia ei ole lupa käyttää.

Alko toimii tasapuolisesti ja syrjimättömästi kaikkia alkoholijuomien myyjiä ja valmistajia kohtaan, joten Alko ei viestinnässään tai mainonnassa nosta mitään yksittäistä alkoholituotetta tai tuottajaa esille. Alko ei markkinoi edistääkseen yksittäisten tuotteiden menekkiä. Ikonin käytöstä ei näin ollen saa aiheutua sekaannusta mainostavan tavarantoimittajan ja Alkon välillä.

Miten käyttää verkkokauppaikonia?

Tavarantoimittaja voi tehdä linkityksen (URL) verkkosivuiltaan tai sähköisestä mainoksestaan:

  • Alkon verkkokaupan tuotesivulle
  • Alkon verkkokaupan etusivulle

Varsinaisena linkityspainikkeena käytetään Alkon tavarantoimittajille antamaa ’siirry tästä alko.fi-verkkokauppaan’ -ikonia.

  • Ikonia tulee käyttää sellaisenaan, eikä omia kuvituksia, tekstejä tai muita elementtejä saa lisätä ikoniin. Tällä varmistetaan, että asiakas ymmärtää siirtyvänsä Alkon verkkokauppaan ja tekevänsä ostokset sieltä.
  • Ikonin koko tulee olla järkevässä suhteessa mainokseen nähden.
  • Sivun oikeassa ylälaidassa on liitteenä ’siirry tästä alko.fi-verkkokauppaan’ -ikonit niin valko- kuin mustapohjaisena. Ikonit löytyvät suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Alkon logoa ei saa käyttää ilman lupaa.

Asiakkaat näkevät tuotteet ja niiden saatavuuden alko.fi-sivuilta. Verkkokaupan osalta mainonnassa tulee huomioida, että tuotteiden toimitusaika saattaa vaihdella ja tuote saattaa loppua Alkon ja tavarantoimittajan varastosta. Suosittelemme, että mainoksessa kehotettaisiin aina asiakasta tarkistamaan tuotekohtainen saatavuus alko.fi-sivuilta. Tavarantoimittajan tulee varmistaa tuotteiden riittävä saatavuus markkinointikampanjan ajaksi.

Huom! Yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on Suomen alkoholilain mukaan kielletty. Alko ilmoittaa tavarantoimittajalle tietoonsa tulleista rikkeistä. Lainvastaisissa linkityksissä Alko voi poistaa tuotteen verkkokauppamyynnistä.

Miten hyödyntää Alkotoivetta viestinnässä

Alkotoive-verkkopalvelun kautta Alkon asiakkaat voivat esittää tuotetoiveita lähimyymälänsä valikoimaan. Asiakas voi toivoa valikoimaan tuotteita Alkon valikoimasta tai sen ulkopuolelta.

Tavarantoimittajat voivat kertoa Alkotoive-palvelusta ja sen ominaisuuksista omassa viestinnässään ja mainonnassaan yleisellä tasolla, ja linkittää tässä yhteydessä verkkopalveluun. Yksittäisten tuotteiden linkittäminen Alkotoive-palveluun ei ole sallittua, eikä mainoksissa ole lupa kehottaa asiakkaita toivomaan yksittäisiä tuotteita valikoimaan. Myöskään yksittäisiä tuotteita ei voi markkinoida Alkotoiveena sen perusteella, että tuotetta on toivottu johonkin myymälään.

Jotta varmistamme, että Alkotoivetta ei sekoiteta tavarantoimittajien omaan mainontaan tai myynninedistämiseen, ei Alkotoive-tunnusta voi käyttää tavarantoimittajien mainonnassa.

Tavarantoimittajien oma henkilökunta ei saa käyttää palvelua toiveiden tekemiseen.