Tavarantoimittajatiedotteet ja esitteet

Pääsääntöisenä tavarantoimittajien informaatiokanavana myymälöille toimii Alkon Yammer.

Yammer-ryhmässä julkaistaan tavarantoimittajien lähettämiä tiedotteita ja esitteitä.

Tavarantoimittajat toimittavat myymäläviestinsä sähköpostiosoitteeseen: tavarantoimittajatiedotteet@alko.fi

Yammerin kautta julkaistut tiedotteet välittyvät tiedoksi koko myymälähenkilökunnalle. Tiedotteiden toivottaan kertovan mikä tekee tuotteesta erityisen. Tiedotteet voivat sisältää linkkejä tuottajien sivuille. Videoita on myös mahdollista lähettää Yammerin kautta myymälähenkilökunnan katsottavaksi. Liitteinä toimitettavien esitteiden toivotaan olevan pdf-muotoisia.

Hakutoiminnallisuuden helpottamiseksi Yammerissa käytetään yhtenäisiä aihetunnisteita eli hashtageja. Aihetunnisteilla voi tehdä myös alueellista kohdennusta. Lista tullaan päivittämään verkkosivuille ja sitä päivitetään tarpeen mukaan mm. erityisesillepanoteemoista. Lista käytettävistä aihetunnisteista:

Keskitetyn tiedostuskanavan ollessa myymälöiden käytössä tavarantoimittajat saavat lähettää lisäksi tuote-esitteitä suoraan myymälöiden sähköpostiin neljä kertaa vuodessa, mielellään tasaisesti vuoden aikana. Myymälän sähköpostiin ei saa lähettää yleisiä uutiskirjeitä. Myymälän sähköpostiosoite on saatavissa Extranetin myymäläyhteystietojen raportilta. Paperisia tuote-esitteitä saa lähettää postitse tarpeen mukaan myymälöihin.