Tavarantoimittajien koulutustilaisuudet

Tavarantoimittaja voi Alkon luvalla järjestää henkilökunnalle suunnattuja ammattimaisia koulutustilaisuuksia.

Myymälähenkilökunnan palvelu- ja tuoteosaamisen perustana on Alkon oma koulutusjärjestelmä. Tuotteisiin tutustuminen ammattimaisesti maistamalla on osa koulutusjärjestelmää, eivätkä myymälät näin ollen tasapuolisuussyistä ota vastaan näytepulloja.

Tavarantoimittaja voi Alkon luvalla järjestää henkilökunnalle suunnattuja ammattimaisia koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksien sisällön on luotava Alkon henkilökunnalle lisäarvoa, jota he voivat hyödyntää asiakaspalvelutilanteissa. Tilaisuuksissa Alkon henkilökunta ei vastaanota mitään näytteitä, lahjoja tai muita vastaavia.

Tilaisuuksien järjestämistä ja Alkon henkilökunnan niihin kutsumista koskevat seuraavat pelisäännöt:

1. Kaikki tilaisuudet sovitaan keskitetysti koko maahan Alkon Tuotteet ja ostot -yksikön kautta.

  • Tavarantoimittaja voi lähettää kutsun koulutuksen kohteena olevien tuotteiden myynnin kannalta oleellisimpiin myymälöihin suoraan. Kutsuun tulee lisätä merkintä, että tilaisuudella on Alkon lupa. Koulutuksesta voi sopia lähettämällä sähköpostia hankintakoordinaattoreille (tavarantoimittajatilaisuudet@alko.fi) tai soittamalla päivystyspuhelinnumeroon (020 711 5885, ma-pe klo 9-17).
  • Alko informoi tilaisuuksista koko henkilöstöä Alkon sisäisessä viestinnässä, jolloin kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua.

2. Tilaisuudet tulee toteuttaa ma-to välillä, ei viikonloppuisin.

3. Tilaisuuden järjestäjä hoitaa kaikki käytännön järjestelyt liittyen osallistujien kutsumiseen ja ilmoittautumisten hallinnointiin.

4. Koulutukset voivat olla:

  • Alkolle räätälöityjä valtakunnallisia kierroksia
  • Alkolle räätälöityjä yksittäisiä koulutustapahtumia, esim. päämiesvierailuja
  • Koulutustapahtumia, joihin osallistuu myös muita alkoholijuoma-alan ammattilaisia

5. Kutsuva taho vastaa kaikista tilaisuuteen liittyvistä kustannuksista.

  • Tilaisuuksiin osallistuminen on Alkon henkilökunnalle vapaaehtoista ja niihin osallistutaan aina omalla ajalla. Koulutuksiin osallistuttaessa henkilöstö noudattaa Alkon liiketapaperiaatteita sekä yhteiskunnan asettamia hyvien tapojen mukaisia normeja.