Yhteistyön pelisäännöt

Tasapuolisen tavarantoimittajayhteistyön turvaamiseksi olemme laatineet pelisäännöt Alkon ostohenkilöstön ja tavarantoimittajien väliselle kanssakäymiselle.

Tavarantoimittajayhteistyö Alkon Valikoimat, tuotteet ja laatu -yksikön kanssa

Alkon eettiset periaatteet ohjaavat jokaista Alkon henkilökuntaan kuuluvaa vastuulliseen toimintaan yhtiön johdon hyväksymien arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Alkoholilaki (1102/2017) edellyttää Alkolta tavarantoimittajien syrjimätöntä kohtelua. Tasapuolisen tavarantoimittajayhteistyön turvaamiseksi olemme laatineet pelisäännöt Alkon valikoimatyöhön osallistuvan henkilöstön ja tavarantoimittajien väliselle kanssakäymiselle.

Valikoimayhteistyöhön osallistuviksi henkilöksi katsotaan koko Valikoimat, tuotteet ja laatu -yksikön henkilöstö sekä muut tuotteiden valintaprosessiin osallistuvat henkilöt, palvelupäälliköt, valikoimamestarit ja myymälämaistajat.

Yhteistyön pelisäännöt

1. Lounasneuvottelut ja illallistapaamiset

Neuvottelut käydään pääsääntöisesti joko Alkon tai yhteistyökumppanin tiloissa. Neuvotteluun voi tarvittaessa yhdistää työlounaan. Illallistapaamiset edellyttävät päämiehen/valmistajan läsnäoloa. Tavarantoimittajan kotona järjestettyihin illallistilaisuuksiin osallistuminen ei ole sallittua.

2. Tavarantoimittajien järjestämät maistotilaisuudet

Tavarantoimittajien järjestämät maistotilaisuudet tulee sovittaa pääosin työaikana tapahtuviksi ja ne tulee pitää kohtuullisen mittaisina (2-3 tuntia). Tuotteisiin tutustumisen tulee tapahtua maistotilaisuudessa, eikä osallistujille tule antaa tuotteita mukaan tutustumista varten eikä muuta lahjaa.

Kaikki työhön liittyvät, konttorin ulkopuolella tapahtuvat, maistotapahtumat dokumentoidaan tuoteryhmien sekä laadunvalvonnan henkilöstön osalta.

3. Muut tavarantoimittajien järjestämät tilaisuudet

Valikoimatyöhön osallistuvat henkilöt osallistuvat ainoastaan tilaisuuksiin, joihin sisältyy ammatillinen osuus.

4. Matkat

Matkat liittyvät selkeästi henkilön työtehtäviin ja vastuualueisiin. Tavarantoimittaja tai paikallinen alan järjestö voi auttaa käytännön järjestelyissä, mutta Alko maksaa aina itse kaikki työntekijöidensä matkoihin liittyvät kulut.

5. Lahjat ja vieraanvaraisuus

Valikoimatyöhön osallistuvat henkilöt eivät vastaanota juoma- tai muita lahjoja. Tämä koskee myös joulu- ja muita kausitervehdyksiä.