Yhteistyön pelisäännöt

Tasapuolisen tavarantoimittajayhteistyön turvaamiseksi olemme laatineet pelisäännöt Alkon ostohenkilöstön ja tavarantoimittajien väliselle kanssakäymiselle.

Alkon liiketapaperiaatteet ohjaavat jokaista Alkon henkilökuntaan kuuluvaa vastuuliseen toimintaan yhtiön johdon hyväksymien arvojen ja periaatteiden mukaisesti.

Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta (243/2000) määrittää lisäksi päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden toimintaa tarjousten käsittelyssä ja alkoholijuomien valikoimasta poistamisessa. Tästä syystä Tuotteet ja ostot -yksikön henkilöitä koskee liiketapaperiaatteiden lisäksi erillinen ohjeistus yhteistyöstä tavarantoimittajien kanssa.

1. Lounasneuvottelut ja illallistapaamiset

Neuvottelut käydään pääsääntöisesti joko Alkon tai yhteistyökumppanin tiloissa. Neuvotteluun voi tarvittaessa yhdistää työlounaan. Illallistapaamiset edellyttävät päämiehen/valmistajan läsnäoloa. Tavarantoimittajan kotona järjestettyihin illallistilaisuuksiin osallistuminen ei ole sallittua.

2. Tavarantoimittajien järjestämät maistotilaisuudet

Tavarantoimittajien järjestämät maistotilaisuudet tulee sovittaa pääosin työaikana tapahtuviksi ja ne tulee pitää kohtuullisen mittaisina (2-3 tuntia). Tuotteisiin tutustumisen tulee tapahtua maistotilaisuudessa, eikä osallistujille tule antaa tuotteita mukaan tutustumista varten eikä muuta lahjaa.

3. Muut tavarantoimittajien järjestämät tilaisuudet

Tuotteet ja ostot -yksikön henkilöt osallistuvat ainoastaan tilaisuuksiin, joihin sisältyy ammatillinen osuus.

4. Matkat

Matkat liittyvät selkeästi henkilön työtehtäviin ja vastuualueisiin. Tavarantoimittaja tai paikallinen alan järjestö voi auttaa käytännön järjestelyissä, mutta Alko maksaa aina itse kaikki työntekijöidensä matkoihin liittyvät kulut.

5. Lahjat ja vieraanvaraisuus

Tuotteet ja ostot -yksikön henkilöt eivät vastaanota juoma- tai muita lahjoja. Tämä koskee myös joulu- ja muita kausitervehdyksiä.