Alkon vastaus Valviran selvityspyyntöön Etiketti-lehden pruuvien järjestämisestä

Alko on toimittanut Valviralle selvityksen Etiketti-lehden pruuvien järjestämisestä. Toistaiseksi Alko ei järjestä pruuveja.

Alko kertoi 24.9. keskeyttävänsä Etiketti-lehden pruuvit eli viinikurssit lokakuun loppuun asti heti, kun pruuvien järjestelyissä havaittiin korjattavaa. Pruuvien toimintatavat haluttiin käydä läpi uuden alkoholilain näkökulmasta valvovan viranomaisen Valviran kanssa. Alko kertoi 23.10., että Valvira pyytää selvitystä pruuvien toimintatavoista ja siitä, miten ne aiotaan jatkossa järjestää. Etiketti-pruuvien järjestämisestä luovuttiin toistaiseksi.

Alko on nyt toimittanut Valviralle pyydetyn selvityksen, joka alla pdf-liitteenä.

Alko ei toistaiseksi järjestä pruuveja

Alko ei tule jatkamaan Etiketti-lehden pruuvitilaisuuksien järjestämistä aikaisemmin toteuttamansa mallin mukaisesti. Mikäli pruuvitoimintaa jatkettaisiin, Alko tulee käymään konseptin ja toimintamallin etukäteen läpi Valviran kanssa.

Alkon selvitys Valviran selitys- ja selvityspyyntöön, pdf.

Lisätietoja

viestintäpäällikkö Varpu Göös

viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8-17), viestinta@alko.fi