Alko kumppanina Pride-viikolla jo neljättä vuotta peräkkäin

Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, sateenkaariyhteisöä ja yhdenvertaisuutta juhliva Helsinki Pride -viikko järjestetään 27.6.–3.7.2022. Pride-viikon teema on “Kohtaamisia”, jolla halutaan tuoda esiin Helsinki Pride -tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisen mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näiden kohtaamisten kautta.

Alko on yksi Pride-viikon kumppaniorganisaatioista ja on mukana jo neljättä kertaa.

”Helsinki Priden perustehtävä on ymmärryksen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Tärkeitä arvoja, joihin myös me Alkossa olemme sitoutuneet. Haluamme olla mukana tukemassa muutosta kohti yhdenvertaisempaa ja monimuotoisempaa työelämää ja maailmaa”, kertoo HRD päällikkö Elisa Venäläinen.

”Meidän pitää elää näitä arvoja todeksi joka päivä. Moninaisuutta, omia olettamuksia ja asenteita on hyvä pysähtyä miettimään tasaisin väliajoin. Kyse ei ole pelkästään siitä, että logomme saa sateenkaaren värit. Kohtaamme vuosittain lähes 55 miljoonaa asiakasta ja meitä alkolaisia on lähes 2 500, joten ei ole yhdentekevää, miten toinen toisemme kohtaamme.”

Odotukset monimuotoisuutta kohtaan yhteiskunnassa korostuvat ja tässä kehityksessä Alko haluaa olla mukana.

”Meillä monimuotoisuus työyhteisössämme on tasavertaisuutta riippumatta iästä, sukupuolesta, koulutustaustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuuritaustasta tai esim. uskonnosta. Erilainen osaaminen, kyvyt ja kokemustaustat ovat meille työyhteisönä voimavara, jota meidän pitää osata hyödyntää.”

Venäläisen mukaan monimuotoisuus kokonaisuudessaan otetaan Alkossa vakavasti. Sitä kehitetään suunnitelmallisesti, ja asenteisiin pyritään vaikuttamaan viestinnällä, avoimella keskustelulla sekä erilaisilla koulutuksilla ja valmennuksilla, jotta ymmärrys lisääntyisi.

Monimuotoisuuden edistäminen Alkossa liittyy mm. rekrytointiin, uralla etenemiseen ja jokaisen mahdollisuuksiin kehittyä sekä onnistua työssään. Henkilöstön monimuotoisuus on osa Alkon henkilöstöjohtamista ja toimintakulttuuria.

”Maailma ei ole yhdenvertaisuuden tai monimuotoisuuden osalta valmis, ja mekin Alkossa olemme edelleen matkalla ja kehitämme tekemistämme tältä osin koko ajan. Avointa keskustelua ja tekoja tarvitaan edelleen.”

Lisätietoja

Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi


kuva: Laura Karppanen