Alkon Huolikortti kokoaa päihdetyön ammattiavun yhteystiedot

Alko ottaa käyttöön Huolikortin, joka on työkalu Alkon myymälähenkilökunnalle tilanteisiin, joissa asiakas ilmaisee huolensa omasta tai läheisensä alkoholinkäytöstä. Korttiin on koottu yhteystietoja tahoista, joiden puoleen avuntarvitsija voi kääntyä.

Alkon myymälähenkilökunta kohtaa arjessaan ajoittain tilanteita, joissa asiakas ottaa puheeksi oman tai läheisensä alkoholinkäytön ja kaipaa tilanteeseen apua. Alkon henkilöstön toiveesta, on avuksi näihin haastaviin tilanteisiin suunniteltu Huolikortti.

- Me alkolaiset emme ole päihdetyön ammattilaisia, mutta voimme kuunnella asiakasta ja ohjata hänet hakeutumaan asiantuntevan tuen ja avun piiriin. Huolikortin antamalla voimme auttaa avuntarvitsijaa pykälän verran eteenpäin etsimään tietoa, tai hakemaan apua tilanteeseensa, kertoo vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

- Täysi-ikäinen ja ostokelpoinen asiakas päättää toki aina itse omasta alkoholinkäytöstään. Keskustelualoitteen tuleekin aina lähteä asiakkaan omasta halusta ja tarpeesta, jatkaa Aho.

Huolikortissa yhteystiedot ammattiavun pariin

Huolikortissa on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n maksuttoman päihdeneuvonnan puhelinnumero sekä Päihdelinkin verkko-osoite.

Lisäksi kortissa on verkko-osoite Alkon asiointikieltosopimuksen lisätietoihin. Alkon asiointikieltosopimus on vapaaehtoinen sopimus, jolla rajoitetaan asiakkaan alkoholijuomien ostoa yhdessä tai useammassa Alkon myymälässä. Sopimuksella voidaan rajoittaa kerralla ostettavien juomien määrää, juomien vahvuuksia tai kieltää alkoholijuomien myynti kokonaan.

Lisätietoja

viestintäpäällikkö Varpu Göös, p. 050 3413 053
viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, p. 040 544 3123