Alkon matka yhteisölliseen työkulttuuriin ottaa seuraavan askeleen

Alkossa on vuosia työstetty sitä, että vuorovaikutus yhtiössä lisääntyy.

Alko on viime vuosina kehittänyt työnteon tapoja sekä työntekijöiden ja yhtiön eri toimintojen välistä yhteistyötä. Tämä työkulttuurin muutos konkretisoituu, kun Salmisaaressa sijaitseva pääkonttori muuttaa Helsingin keskustaan Arkadiantaloon.

Osoitteessa Arkadiankatu 2 sijaitseva talo on monille tuttu Alkon lippulaivamyymälästä. Alkon myymälä on ollut paikalla vuodesta 1974. Talo tuntee myös nimen Hankkijan talo, sillä talossa toimi Hankkijan pääkonttori vuodesta 1919. Alun perin Nikolajeffin autoliikettä varten suunniteltu talo valmistui vuonna 1913.

Alko on järjestänyt vuosien ajan Arkadiantalossa asiakaskoulutusta, sisäistä koulutusta ja sidosryhmätilaisuuksia. Muutolla myymälän läheisyyteen tavoitellaan entistä tiiviimpää yhteistyötä pääkonttorin ja asiakastyötä tekevien alkolaisten sekä asiakkaiden kanssa. Ympäristönäkökulma on myös huomioitu toimitilojen suunnittelussa. Keskeisen sijainnin tavoitteena on kannustaa entistä enemmän julkisen liikenteen käyttöön.

Arkadiantaloon on remontoitu Alkon pääkonttorille yhteisölliset työtilat, jotka vastaavat erilaisiin työn tekemisen tarpeisiin. Omia työhuoneita ei ole ja neuvotteluhuoneiden määrä on pyritty optimoimaan, jolloin tilan käytön tehokkuus kasvaa ja toimitilaneliöiden määrä laskee liki viidenneksellä.

”Yhteisöllisiin työtiloihin muuttaminen tarkoittaa alkolaisille uutta työnteon tapaa. Olemme aiemmin työskennelleet avokonttorissa nimetyissä työpisteissä ja osittain työhuoneissakin. Arkadiassa itselle sopiva työpiste valitaan päivän työtehtävien ja työn tekemiseen tarvittavien kollegojen perusteella. Myöskään johdolla ei ole omia työpisteitä tai huoneita”, kertoo Alkon henkilöstöjohtaja Tytti Bergman.

Eri toimipisteiden välillä tapahtuva yhteydenpito on nykyisin mahdollista myös ilman matkustamista ja myyjät pystyvät saamaan työnsä tueksi tietoa kollegoilta eri puolilta Suomea.

”Olemme kouluttaneet paljon teknologian välityksellä. Uudet työtavat ovat saaneet hyvän vastaanoton organisaatiossamme”, sanoo Bergman.

Muutto Arkadiaan on ollut useamman vuoden projekti, jossa on ollut mukana laaja edustus eri pääkonttorin toiminnoista. Projektin lähtökohtana ovat olleet henkilöstön tarpeet sekä tarve lisätä yhteistyötä eri tiimien välillä. Pääkonttorilaiset ovat myös kokeilleet Arkadian toimitilojen mukaista työntekoa parin viikon aikana niin sanotussa pop-up -toimistossa ja sittemmin myös nykyisissä toimitiloissa Salmisaaressa. Osa pääkonttorin yksiköistä luopui omista työpisteistään vuonna 2015. Tällöin kaikki siirtyivät puhtaan pöydän toimintamalliin, minkä myötä paperittomuus on lisääntynyt.