Alkossa iän tarkistamisraja säilyy 25 vuotena

Viime vuonna noin kolme miljoonaa asiakasta todisti täysi-ikäisyytensä Alkossa asioidessaan.

Päivittäistavarakauppa ry keskusteli ikärajojen tarkistamisiän muutoksesta syksyllä 2012 myös Alkon kanssa. Toistaiseksi Alko on kuitenkin päättänyt pitää ikärajoja koskevan ohjeistuksensa ennallaan, mutta yhtiö seuraa päivittäistavarakaupan kokemuksia asiasta.

Alkoholilaissa määritellään, kenelle alkoholijuomaa saa myydä ja milloin myynnistä on kieltäydyttävä. Ikärajojen, päihtymys- ja välittämisepäilyjen valvonta ja tarkistaminen on keskeinen osa Alkon vastuullista asiakaspalvelua. 18 vuotta täyttänyt voi ostaa mietoja alkoholijuomia (enintään 22 %) ja 20 vuotta täyttänyt voi ostaa kaikkia alkoholijuomia. Alkon ohjeiden mukaan ikä on varmistettava, jos alkoholijuoman ostaja voi olla alle 25-vuotias tai hän näyttää nuoremmalta. Jos hän ei pysty osoittamaan olevansa täysi-ikäinen, hänelle ei saa myydä.

Ostokelpoisuuden tarkistaminen on erittäin tärkeää

Alkon myynninvalvonnan toimet on rekisteröity kassajärjestelmään vuodesta 1999 lähtien. Vuonna 2012 noin 3 miljoonaa asiakasta eli 4,9 prosenttia Alkon asiakkaista todisti täysi-ikäisyytensä myymälöissämme asioidessaan. Ikärajatarkastuksista noin 5–10 prosenttia johtaa siihen, että asiakkaalle kieltäydytään myymästä. Vuonna 2012 Alkon ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilyvalvonta ei johtanut yhteenkään viranomaishuomautukseen.

Päihtymysepäilyjä kirjattiin vuonna 2012 yli puoli miljoonaa. Päihtymysepäilykirjauksista noin puolet johtaa myynnistä kieltäytymiseen.

Välitysepäilyn todentaminen on muita myynninvalvonnan toimia hankalampaa. Vuonna 2012 välittämisepäilytarkistuksia tehtiin myymälöissä noin 170 000.

Alko testaa ikärajoja sokkoasiakasmenetelmällä

Alko testaa asiakaspalvelussa onnistumistaan Mystery Shopping -sokkoasiakas-menetelmällä. Vuonna 2012 jokaiseen Alkon myymälään tehtiin kaksi sokkoasiakaskäyntiä myynninvalvonnan onnistumisesta 18–25-vuotiaan testiasiakkaan käynnillä. Nuoren asiakkaan ikä tarkastettiin 82 prosentissa testikäynneistä. Mikäli papereita ei kysytä, myymälä saa palautteen epäonnistumisesta. Alko on ollut mukana paikallisen alkoholipolitiikan Pakka-hankkeen eri puolilla Suomea tekemissä alkoholin ostokokeissa. Mm. Porin alueella vuonna 2011 tehdyissä ostokokeissa Alkon henkilökunta kysyi henkilöllisyystodistuksen yli 90 % nuorilta asiakkailta ja kieltäytyi myymästä.

Myynninvalvonnan pelisäännöt -opas ja -passi asiakaspalvelun työvälineinä

Koulutamme henkilökuntaamme ikäraja-, päihtymysepäily- ja välittämisepäilyjen valvontaan. Tärkeätä on toimia valvontatilanteissa asiakaspalvelu huomioon ottaen. ”Myynninvalvonnan pelisäännöt” on jokaiselle alkolaiselle tarkoitettu opas, jossa käydään läpi vastuullisen asiakaspalvelun käytänteitä ja haastavia tilanteita.

Jokaisen Alkon uuden työntekijän on suoritettava myynninvalvonnan passin koe ennen ensimmäistä kassavuoroaan. Uudistimme koko oppaan sekä kokeen vuonna 2011. Tämän vuoksi koko Alkon henkilökunta suoritti uusitun myynninvalvonnan kokeen syksyllä 2011.

Myynninvalvonnasta kampanjoidaan säännöllisesti

Nuoret asiakkaat asioivat Alkon myymälöissä poikkeuksellisen vilkkaasti uudenvuoden aattona, vapunaattona, koulujen päättäjäispäivinä, päivänä ennen koulujen alkua, juhannuksen aatonaattona ja aattona sekä penkinpainajaispäivänä. Ennen näitä sesonkipäiviä myymälöiden henkilökunnalle korostetaan myynninvalvonnan ja erityisesti ikärajavalvonnan tärkeyttä.

Alko kampanjoi mediassa ja myymälöissä keväisin ja syksyisin, vuonna 2013 teemalla "Kiitos, kun et välitä". Kampanjan tavoitteena on kiinnittää huomiota alkoholin välittämiseen alaikäisille. Kampanjaviikoilla esitetään uusintana vuonna 2011 toteutettu tv-kampanja (äiti ja tytär- sekä kaveriporukka -filmit). Teemaa tukevaa materiaalia on esillä myös myymälöissä.

Lisätietoja

johtaja Maritta Iso-Aho, 020 711 5443
projektipäällikkö Erkki Pakola, 020 711 6301