Alkosta jälleen Suomen paras suuri työpaikka

Alkon vahvuuksia ovat konkreettiset tavoitteet, osaamisen kehittäminen sekä osallistava johtaminen.

Alko on valittu toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi suureksi työpaikaksi Great Place to Work -tutkimuksessa.

Alkon vahvuuksia ovat konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, osaamisen ja asiakaskokemuksen pitkäjänteinen kehittäminen sekä osallistava johtaminen ja esimiestyö. Suomen parhaat työpaikat -tutkimus on osa Great Place to Work® Instituten vuosittaista maailmanlaajuista tutkimusta.

”Suomen parhaaksi työpaikaksi nouseminen on Alkossa pitkäjänteisen ja tavoitteellisen työn tulos, jossa henkilöstöä on laajasti otettu mukaan yhteiseen kehittämiseen. Henkilöstö luottaa johdon näkemykseen yrityksen suunnasta”, toteaa Great Place to Work® Instituten toimitusjohtaja Mona Rundberg.

Alkolaiset tietävät, mitä heiltä odotetaan

Alkossa yhdessä onnistuminen perustuu selkeisiin, ihmisen kokoisiin tavoitteisiin. Toimenkuvat ja tavoitteet johdetaan suoraan yhtiön strategiasta. Koko henkilöstö osallistuu yhtiön toiminnan kehittämiseen. Johto työskentelee säännöllisesti myymälöissä, myymälähenkilöstö puolestaan osallistuu yhtiön kehittämisprojekteihin.

”Osa-aikaisilla työntekijöillä on Alkossa samat kouluttautumismahdollisuudet ja edut kuin kokoaikaisilla työntekijöillä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kokopäiväisten ja osa-aikaisten työtyytyväisyys on tutkimuksessa samaa tasoa. Viime vuonna teimme yhteisöllisen työskentelyn helpommaksi uusien työvälineiden avulla. Nyt olemme kaikki alkolaiset reaaliaikaisesti yhteydessä toisiimme Nuorgamista Hankoon”, kertoo toimitusjohtaja Hille Korhonen.

Osaaminen ja hyvä olo heijastuvat asiakkaisiin

Alkossa asiakas- ja henkilöstökokemusta kehitetään rintarinnan. Huipputason asiakaspalvelun perustana on asiantunteva ja hyvällä asenteella palveleva henkilöstö. Jokainen alkolainen kouluttautuu keskimäärin neljä päivää vuodessa.

”Myymälätiimejä kannustetaan arvostavan ja rehellisen palautteen antamiseen. Positiivinen palaute innostaa meitä tarjoamaan huippuasiakaskokemusta. Tyytyväiset asiakkaat motivoivat meitä omassa työssämme. Olemme ylpeitä siitä, että Alkon asiakaspalvelu on tutkitusti kauppaketjujen parasta”, iloitsee myymäläpäällikkö Tuomas Penttinen Espoon Kauklahden myymälästä.

Jokainen tiimi huipputyöyhteisöksi

Alkon tavoitteena on olla työpaikka, jossa jokainen tiimi on huipputyöyhteisö.

”Kehitämme työhyvinvointia henkilökohtaisella hyvinvointikartoituksella ja palautteella. Työhyvinvointivalmennuksista esimiehet saavat eväitä tiimin jäsenten erilaisten vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen voitto on meille aito todistus siitä, että olemme kehittäneet Alkoa oikeaan suuntaan”, summaa Korhonen.