Ideasta tosielämään – innovaatiot ketterästi kokeiltaviksi

Alkon Innovation labissa kokeillaan ja onnistutaan tai epäonnistutaan, mutta molemmat lopputulokset ovat toivottuja.

”Mulla olis yks tosi hyvä idea”.

Yritykset elävät hyvistä ideoista, jotka vievät toimintaa eteenpäin ja kehittävät tuotteita tai palveluita. Tuttu lausahdus aiheuttaa usein myös harmaita hiuksia: miten ihmeessä ehtisimme toteuttaa kaikki hyvät ideat?

Alkossa ideoiden jalostamista kokeillaan Innovation lab -toiminnan avulla. Innovation labissa valitaan esille tulleista ideoista yksi kattoaihe ja sen alla lähdetään pohtimaan, miten aihetta voitaisiin kehittää. Innovation labissa ei ole tarkoituksena tuottaa lopullisia ratkaisuita, vaan kokeilla ideoiden toimivuutta. Kokeilun jälkeen ideaa vielä kehitetään ja tehdään lopullinen päätös kokeilun viemisestä käytäntöön.

Viime syksynä Innovation labin kattoteemoina olivat Alkon koko valikoiman näkyväksi tuominen myymälässä, asiakaspalvelutyön innostavuuden kehittäminen ja vastuullisuuden näkyminen asiakkaalle.

Palvelumuotoilun keinoin innostusta asiakaspalveluun

Palvelutyön innostavuutta lähdettiin pohtimaan palvelumuotoilun hengessä useilta eri kanteilta ja lopulta testattavaksi valikoitui kokeilu asiakaspalautteen keräämiseksi.

Haaste: Miljoonat asiakkaat saavat Alkoista juomasuosituksia, mutta harvoin myyjä kuulee, miten hyvin tuotesuositus sopi esimerkiksi illalliselle valmistetun ruoan kanssa.

Ratkaisu: Kehitimme tekstiviestiin perustuvan ratkaisun, jolla asiakkaalta voidaan kerätä palautetta myyjän suosituksesta.

Lopputulos: Ratkaisusta tehtiin yksinkertaistettu malli ja idean toimivuutta kokeiltiin Espoon Tapiolan myymälässä testijakson aikana. Asiakkaiden vastausprosentti oli testijakson aikana korkea ja myös myyjät kokivat palautteen saamisen arvokkaaksi.

”Innovation labissa on nyt siis keksitty, kehitetty ja kokeiltu tapa, jolla voisimme lisätä alkolaisten innostusta asiakaspalveluun. Yhtä arvokasta olisi ollut sekin, jos lopputulos olisi ollut epäonnistuminen palautteen keräämisessä. Tällöin olisimme tienneet, että meidän on edettävä jollain toisella tavalla”, kertoo Alkon Innovation labista vastaava Jani Ojala.

Myynninvalvonta on toisinaan haastavaa

Henkilöstöllämme on vastuu siitä, ettei alkoholijuomia myydä alaikäisille. Tämän vuoksi Alkossa edellytetään, että nuoret asiakkaat todistavat ikänsä asioidessaan myymälässä. Toisinaan nuoren ikää on vaikea arvioida vain ulkonäön perusteella.

Haaste: Pyydämme alle 30-vuotiaita asiakkaita näyttämään henkilöllisyystodistuksen, mutta voisimmeko jollain keinolla kannustaa asiakkaita näyttämään henkkarit oma-aloitteisesti?

Ratkaisu: Otimme yhteen myymälään testijakson ajaksi käyttöön automaattisen iäntunnistussovelluksen. Sovellus toimii tablettitietokoneella ja antaa arvionsa henkilön iästä asiakkaan näin itse halutessa. Sovellus ei korvaa Alkon henkilöstön myynninvalvontaa, mutta lisää asiakkaan ymmärrystä myynninvalvonnasta ja siitä, miten vaikeaa voi olla arvioida henkilön ikää, jos konekaan ei osaa sitä tehdä.

Lopputulos: Iäntunnistusta on kokeiltu Alkon Espoon Tapiolan myymälässä ja tulokset olivat rohkaisevia.

”Innovation lab on malliesimerkki siitä, miten yritys voi nopealla aikataululla testata ideoita, ottaa niitä käyttöön ja siten kehittää toimintaansa tehokkaasti ja ketterästi. Nämä viime syksyn konseptit saattavat vaatia vielä hieman hiomista tai sitten ne voivat edetä nopeastikin tosielämän toteutuksiksi”, sanoo Alkon Innovation lab -toimintaa kehittäneen Columbia Roadin Matti Parviainen.

Älä siis ihmettele, jos tulevaisuuden Alko-visiitillä myyjä pyytää lupaa kysyä palautetta suosituksesta ja kassalla on vastassa iäntunnistusrobotti. Ne ovat tosi hyviä ideoita, joista tuli totta.

Lisätietoja

Ilari Ceder, yhteiskuntasuhdepäällikkö, 020 711 5449