MyAlko-peli innostava tapa jalkauttaa strategiaa

”MyAlko-peli oli aivan mahtava tapa oppia tärkeää asiaa leikkimielellä. Hyvä fiilis koko ajan, sai olla tiimin ja muiden alkolaisten kanssa yhteisten asioiden kimpussa.”

Kaikki alkolaiset osallistuvat ”Monikanavainen ja yhteisöllinen Alko” eli MyAlko-valmennuksiin kevään 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana. Valmennus tuo yhtiön strategian osaksi jokaisen alkolaisen arkea. Valmennuksessa käytävien keskustelujen myötä alkolaiset kasvattavat omaa ymmärrystään siitä, miten kunkin työ tulee tulevaisuudessa muuttumaan.

Henkilöstö ja luottamusmiehet ovat yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa osallistuneet pelin suunnitteluun ja kysymysten laadintaan. Alkon myymäläverkostosta eri puolelta Suomea koulutettiin 19 alkolaista valmentajiksi.

Valmennuksessa valmentajat, myymäläpäälliköt, myymälähenkilökunta ja asiantuntijat yhdessä keskustelevat monikanavaisesta asiakaspalvelusta ja joustavista työnteon tavoista kuten lisätyövuorojen ottamisesta ja monimyymälätyöskentelystä. Muita keskusteltavia teemoja olivat osaaminen ja osaamisen jakaminen, työyhteisön toiminta sekä oma johtajuus eli vastuu omasta toiminnasta.

”Valmennus on otettu vastaan erittäin avoimesti. Alkuun on ehkä hieman saattanut jännittää, mutta se on karissut nopeasti pelin alettua. Mitä enemmän MyAlko-pelejä on pelattu, sitä enemmän niiden maine on ehtinyt kiiriä, ja osallistujat ovat olleet jo alkuunsa innoissaan”, toteaa MyAlko-valmentajana toimiva palvelu- ja tuotekouluttaja Mikko Lehtiniemi.

Monimuotoinen lautapeli

 MyAlko-pelin tarkoituksena on edistää alkolaisten osallistumista ja sitoutumista yhtiön strategiaan ja muutoksiin peleistä tuttujen toiminnallisuuksien avulla. Pelissä jakaudutaan pöydän ympärille tiimeittäin. Valmennus alkaa toimitusjohtaja Hille Korhosen tervehdyksellä, jolla hän pohjustaa yhtiön strategiaa.

Pelissä joukkueet kohtaavat erilaisia tilanteita, jotka tulevat joukkueen eteen pelin aikana nostettavista korteista. Tilanteet tuovat strategian arjen ja ihmisen kokoiseksi.

”Pelin aikana kaikki ovat aktiivisia, kukaan ei pääse ohittamaan kommentoimatta kierrosta. Olen samaa mieltä kuin edellinen -vastaus ei riitä, vaan kaikkien on perusteltava näkemyksensä. Tiimit keräävät pisteitä. Jokaisessa ryhmässä on peliohjaaja, joka ohjaa peliä ja laskee pisteet”, kertoo henkilöstöpäällikkö Tanja Martin.

Innostava ja osallistavaa valmennus

 Valmennus on saanut positiivista palautetta osallistujilta. Peli tuo valmennukseen elämyksellisyyttä ja miellyttävyyttä.

”MyAlko-peliä oli hauska pelata, sitä ei edes huomannut olevansa koulutuksessa. Peli on hyvä tapa oppia Alkon strategiaa. Parasta oli kuunnella muiden pelaajien perusteluja vaikeisiinkin kysymyksiin ja samalla sitä oppi itsekin uutta. Kaikki pelaajat pohtivat vastauksiaan tarkkaan ja mihinkään ei vastattu muutamalla sanalla”, kertoo myyjä Seija Antus Vaasasta.

MyAlko

Tukea esimiestyöhön

Hyvässä työyhteisössä on kannustava ilmapiiri, yhteistyö toimii ja monipuolista osaamista hyödynnetään. Myönteisen kokemuksen taustalla on usein yhdessä tehtyä kehittämistyötä. Ristiriitoja syntyy ajoittain kaikissa työyhteisöissä, se on luonnollista. Tärkeää on ratkaista ne ajoissa. MyAlko-peli tukee myymäläpäälliköiden esimiestyötä erilaisissa tilanteissa.

”Peli vahvisti edelleen käsitystä siitä, että työyhteisöstä yli organisaatiorajojen löytyy viisaus useimpiin kysymyksiin ja ongelmiin, kunhan kaikkien erilaiset vahvuudet ja osaamiset saadaan käyttöön. Kaikille tulee antaa mahdollisuus ja toisaalta rohkaista ottamaan osaamisensa käyttöön”, painottaa myymäläpäällikkö Seppo Metsola Vaasasta.

 Asiantuntevaa henkilökohtaista asiakaspalvelua

Alko avasi marraskuussa verkkokaupan myös kuluttaja-asiakkaille. Myymälät, noutopisteet ja verkkokauppa yhdessä muodostavat kattavan palvelukokonaisuuden. Asiakas valitsee sopivimman tavan hyödyntää Alkon asiantuntijoita ja tehdä ostoksia.

”Verkkokaupalla tulemme lähemmäs asiakasta ja asiakkaan tarpeita, ihan kotisohvalle asti”, iloitsee Seppo Metsola.

”Odotan verkkokaupan tarjoamia tulevaisuuden mahdollisuuksia innostuneella mielellä. Olen informoinut innokkaasti asiakkaita verkkokaupasta ja se on suurimmaksi osaksi otettu positiivisesti vastaan”, uskoo myyjä Anne Alanen Pietarsaaresta.

Alko tarjoaa verkkokaupassaan samaa asiantuntevaa ja henkilökohtaista asiakaspalvelua, jota asiakkaat ovat saaneet tähän saakka myymälöissä.

”MyAlko-pelissä verkkokauppaosaamista vahvistettiin ja varmistettiin monilla kysymyksillä ja keskusteluilla. Verkkokauppa ja myymälät täydentävät toisiaan ja antavat yhdessä entistä paremman mahdollisuuden huippuasiakaskokemuksen tarjoamiseen”, kertoo Metsola.