OECD: Suomen alkoholipolitiikka oikealla polulla

Haittojen hoitaminen ei OECD:n mukaan onnistu vain ongelmajuomista ratkomalla.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n mukaan alkoholihaitat ovat maailmanlaajuisesti johtava kuolinsyy työikäisten parissa. Suomessa alkoholihaittojen välittömiksi kustannuksiksi on laskettu 1,3 miljardia euroa vuodessa. Alkoholihaittojen vuotuiset välilliset kustannukset taas ovat jopa 10 miljardia euroa.

”Alkoholinkulutuksen kasvamisen suitsiminen on tehokas investointi. Suomi pärjää tällä hetkellä varsin hyvin alkoholihaittojen ehkäisemisessä. Alkoholimonopolissa on hyötyjä alkoholin saatavuuden rajoittamisessa”, OECD:n terveyspolitiikan asiantuntija Michele Cecchini painottaa.

Cecchini vierailee Suomessa tänään järjestettävässä Alkon ja sosiaali- ja terveysministeriön Riskirajoilla-seminaarissa.

”Suomen tulisi pohtia rattijuopumuksen rajaa. Se on OECD:n keskiarvoa, mutta maantieteellisesti Suomi herättää huomiota, sillä alueen muissa maissa promilleraja on alempi”, Cecchini jatkaa.

OECD on jaotellut neljä tehokasta tapaa ehkäistä alkoholihaittoja: hinnoittelu, terveydenhoidon interventiot, mainontakiellot ja rattijuopumusten hillintä.

”Esimerkiksi alkoholiverotus ja mainonnan rajoittaminen ovat kustannustehokkaita, sillä jokainen niihin laitettu euro tulee moninkertaisena takaisin”, Cecchini selventää.

Kulutus laskussa, eivät haitat

OECD:n tutkimuksen mukaan yli 15-vuotiaat juovat sen jäsenvaltioissa 9,1 litraa sata prosenttista alkoholia. Määrä vastaa 100 viinipulloa tai 200 olutlitraa. Suomessa vastaava luku oli vertailuvuonna 2012 9,3 litraa. OECD:ssä vuosittainen kulutus on ollut laskussa viimeisen 30 vuoden aikana, mutta Suomessa kulutus on ollut nousevalla uralla.

OECD:ssä alkoholin kulutuksen lasku on kansanterveyden kannalta hyvä uutinen. Samaan aikaan raju humalahakuinen juominen on kuitenkin lisääntynyt, lisäksi nuorten alkoholikokeilut ovat yleistyneet. OECD:n mukaan sen jäsenvaltioissa pojista 43 % ja tytöistä 41 % oli ollut humalassa vuoden 2010 tutkimuksen perusteella. Vuoden 2002 vastaavat luvut olivat 30 % ja 26 %.

Vaikka ison osan alkoholista juo 20 % alkoholinkuluttajista, alkoholihaittojen hoitaminen ei OECD:n mukaan onnistu vain ongelmajuomista ratkomalla. Alkoholin haitat eivät rajoitu vain suurkulutukseen, vaan OECD:n mukaan neljä viidestä alkoholin kohtuukäyttäjästä hyötyisi oman alkoholinkulutuksensa pienentämisestä.

Järjestön mukaan tarvitaan laajoja koko yhteiskuntaa koskevia ratkaisuja. Ne ovat kustannustehokkaampia kuin vain ongelmakäyttäjiin kohdistuvat kalliit ja hankalat toimet.

”Alkoholihaittojen estäminen säästää ihmishenkiä, mutta tutkimuksiemme mukaan se myös parantaa kansalaisten elämänlaatua”, Cecchini toteaa.

Alkoholihaittojen estäminen säästää ihmishenkiä, mutta tutkimuksiemme mukaan se myös parantaa kansalaisten elämänlaatua.
Michele Cecchini.