Suomen juhlavuoden kausituotteita Alkon kaikkiin tuotekategorioihin

Alkon valikoimiin valittiin kausituotteita eri tuotekategorioista juhlistamaan Suomen 100-vuotiasta itsenäisyyden taivalta. Julkisen keskustelun vuoksi Alko avaa poikkeuksellisesti tuotehaun yksityiskohtia. Alko jatkaa juhlavuoden tuotehakuja ensi vuoden alussa ja niiden myötä itsenäisyyden juhlavuoden tuotteiden valikoima laajenee edelleen vuoden 2017 aikana.

Alko hakee Suomen itsenäisyyden juhlatuotteita valikoimaansa kausihaulla kolmivaiheisesti, mikä viestittiin tavarantoimittajille toukokuussa julkaistun ensimmäisen haun yhteydessä.  Toukokuun hauissa olivat mukana suurivolyymiset tuotteet, jotka tulivat valikoimaan marraskuun lopussa. Toisen ja kolmannen haun rajallisen saatavuuden tuotteet haetaan ensi vuoden alussa, ja ne tulevat valikoimaan syksyllä ennen itsenäisyyspäivää 2017.

Alkon valikoimaan valittiin ensimmäisestä hakukokonaisuudesta 24 tuotetta, joista 12 on viinejä, 7 väkeviä juomia ja 5 oluita. Näistä 11 on kotimaisia ja 13 tuontituotteita. Tuontituotteista suurin osa, yhteensä 9, on viinejä.

Alkon toiminnalta edellytetään tasapuolisuutta – myös juhlavuonna

Lain mukaan Alkon päätökset alkoholijuomien myyntiin ottamisesta tulee tehdä julkisin ja tasapuolisin perustein. Päätös pitää tehdä riippumatta valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai kotipaikasta. Tuotteiden valikoimaanotossa Alko toimii alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen mukaan.

Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi jokaiseen tuotekategoriaan haluttiin tuoda myyntiin kausituotteita. Alkon hakukokonaisuudessa eri tuoteryhmiä eli väkeviä, viinejä ja oluita on kohdeltava tasapuolisesti. Juhlavuoden tuotteiden hakukokonaisuudessa alkuperämaata ei voitu rajata, koska tällöin kokonaisuudessa ei olisi voitu hakea rypäleistä valmistettuja viinejä, konjakkia tai muita tuotteita, joita ei Suomessa valmisteta.  Poikkeuksena on konjakki, jonka alkuperä määräytyy lainsäädännön perusteella Ranskaan. Alkon hakiessa yksittäistä tuotetta vastatakseen todettuun asiakastarpeeseen, voi Alko rajata hakua tiukemmin esimerkiksi alkuperämaan osalta.

Laatu varmistetaan ennen valikoimaan tuloa

Juhlavuoden liköörihakuun osallistui kahdeksan tarjousta, joista kuusi oli kotimaisia. Tarjousten aistinvaraisen arvioinnin perusteella jatkoon valittiin kaksi tuotetta, yksi kotimainen ja yksi ulkomainen. Tuotteet etenivät laboratorioanalyysiin, joka on osa Alkon valikoiman hakuprosessia laadun ja lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Likööreistä valittu kotimainen tuote ei läpäissyt analyysia alkoholiprosentin osalta. Tuotteen alkoholiprosentti erosi merkittävästi tarjouksessa ilmoitetusta, eikä eteneminen tuotteen ostossa ollut mahdollista. Alkossa myytävien tuotteiden on vastattava tietoja, joita tuotteista annetaan. Siten liköörien osalta jatkoon valituista kahdesta tuotteesta valikoimaan pääsi vain yksi tuote.

Alkon Alkoholintarkastuslaboratorio käyttää alkoholipitoisuuden mittaamisessa Euroopan unionin asetuksen mukaista virallista menetelmää, joka on luotettava ja tarkka. Joskus tuottajan omissa mittauksissaan saama alkoholipitoisuus eroaa virallisella menetelmällä määritetystä tuloksesta, mikä voi johtua esimerkiksi tuotteen korkeasta sokeripitoisuudesta tai tuotteessa etanolin lisäksi olevista muista haihtuvista yhdisteistä.

Valikoimaa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta

Suomalaiset tuotteet ovat yleisesti ottaen erittäin korkealaatuisia ja niitä on Alkon valikoimassa yli 350. Myynnissä on useita kymmeniä kotimaisia likööreitä ja muita alkoholillisia sekä alkoholittomia juomia. Ne sopivat mainiosti juhlistamaan Suomen juhlavuotta.

Alko kehittää valikoimaansa jatkuvasti ja tavoittelee 10 000 tuotteen valikoimaa vuoteen 2020 mennessä. Alkon valikoimassa pyritään tarjoamaan laadukkaita tuotteita kaikkialta maailmasta. Asiakaspalaute on tärkeä keino kehittää valikoimaa.