Vaikea arvata, helppo todistaa. Alkossa ikärajavalvonnan kampanjaviikot.

Alkon ikärajavalvonnan kampanjaviikot kannustavat nuoria Alkon asiakkaita näyttämään oma-aloitteisesti henkilöpaperit. Lisäksi kampanjassa nostetaan esiin iän arvaamisen vaikeutta #todistaikäsi-kampanjalla.

Myynninvalvonta on keskeinen osa Alkon vastuullista asiakaspalvelu- ja myyntityötä. Myynninvalvonta tarkoittaa niitä toimia, joilla Alkon henkilökunta varmistaa, että juomia ei myydä alaikäisille, selkeästi päihtyneille eikä välitykseen.

Alkossa alle 30-vuotias on nuori

Alkossa tarkistetaan ikä kaikilta alle 30-vuotiailta vaikuttavilta asiakkailta. Nuoren ikää on mahdotonta määritellä pelkästään ulkonäön perusteella. Siksi Alkosta toivotaankin, että nuoret esittävät henkilöllisyystodistuksensa oma-aloitteisesti asioidessaan Alkossa. Hyväksyttävä henkilöllisyystodistus on voimassa oleva passi, EU-maiden kuvallinen henkilökortti, ajokortti (EU-maiden, Norjan ja Venäjän ajokortit) tai mobiiliajokortti.

Alkon myyjillä on vastuu siitä, että alkoholijuomia ei myydä, eikä myöskään välitetä alaikäisille. Paperit saatetaan siis kysyä kaikilta samassa seurueessa asioivilta nuorilta.

”Vastuullinen alkoholinmyynti on Alkon perustehtävä. Tinkimätön myynninvalvonta on osa alkolaisten perehdytystä ja koulutusta ja ihan jokainen alkolainen suorittaa Myynninvalvonnan passin. Toki vastuullisuusasiat ovat meillä muutenkin agendalla päivittäin”, kertoo myymäläverkoston liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.

Papereita kysytään joka 3. sekunti

Alkossa seurataan myymälöiden myynninvalvonnan toteutumista kahdella tapaa: omilla kassarekisteröinneillä sekä ulkopuolisen tahon tekemillä mystery shopping -tutkimuksilla.

Vuonna 2018 ikärajoja Alkossa tarkistettiin 4,6 miljoonaa kertaa. Paperit kysytään joka 3. sekunti Alkon myymälöiden aukioloaikana. Välittämisepäilytarkistuksia tehtiin yli 359 000 ja päihtymysepäilytarkistuksia 577 000 kertaa.

Vaikea arvata, helppo todistaa. Anna tekoälyn arvata ikäsi.

”Ihmisen ikää on todella vaikea arvioida ilman henkilöllisyystodistusta ja juuri tästä lähtökohdasta kumpuaa Alkon “Todista ikäsi” -kampanjamme. Kampanjassa haastetaan tunnistamaan lähihistorian ilmiöitä ja lopulta tullaan siihen tulokseen, että iän todistamiseen ei ole muuta varmaa keinoa kuin paperit”, kertoo #todistaikäsi-kampanjasta viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho.

Alkon Lahden Sokoksen, Turun keskustan Stockmannin ja Tampereen Stockmannin myymälöissä voi käydä antamassa tekoälyn arvata iän. Alkon myymälöissä on teemaviikkojen (21.5.-1.6.) ja (29.7.-10.8.) ajan asiakkaiden käytettävissä automaattinen iäntunnistussovellus, joka toimii tablettitietokoneella ja antaa arvionsa henkilön iästä asiakkaan näin itse halutessa.

”Sovellus ei korvaa Alkon henkilöstön myynninvalvontaa, mutta lisää asiakkaan ymmärrystä myynninvalvonnasta ja siitä, miten vaikeaa voi olla arvioida henkilön ikää, jos konekaan ei osaa sitä tehdä”, Maritta Iso-Aho toteaa.

Lisätietoa

viestintäpäällikkö Varpu Göös, p. 050 3413 053
viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho, p. 040 544 3123

Uutinen päivitetty 25.7. teemaviikkojen elokuun aikataululla ja myymälöiden sijainnilla.