Tutkimustietoa alkoholista

Julkaisemme tällä sivulla tiivistelmiä alkoholitutkimuksista. Tavoitteenamme on tuoda helposti lähestyttävässä muodossa esille tutkimustietoa alkoholista, alkoholin kulutuksesta ja alkoholihaitoista.

Alkon tuki tutkimukselle

Tuen tavoitteena on lisätä tietoa alkoholista, alkoholin kulutuksesta ja alkoholihaitoista. Tukea ohjataan muun muassa Alkoholitutkimussäätiölle, joka itsenäisesti päättää apurahoista eri tutkimushankkeille.