Alkon ympäristötyö: kohti pienempiä ympäristövaikutuksia

Alkon myymäläverkostossa on yhteensä 360 myymälää sekä verkkokauppa. Vaikka myymälöitä on paljon, olemme kooltamme pienehkö kaupan alan yritys verrattuna kotimaisiin päivittäistavaraketjuihin. Ympäristövaikutuksemme ovat kuitenkin hyvin samanlaisia kuin yleisesti vähittäiskaupan alan toimijoilla.

Toiminnastamme aiheutuu ympäristövaikutuksia, joista merkittävimpiä ovat hankintaketjussa raaka-aineiden alkutuotanto eli maanviljely, tuotteiden kuljetukset maailmalta ja kotimaassa, myymälöiden ja pääkonttorin sähkön- ja lämmönkulutus sekä juomapakkausjätteistä syntyvät ympäristövaikutukset.

Ympäristönäkökohdat ohjaavat toimintaamme monin tavoin. Näistä esimerkkejä ovat:

  • Valikoimassamme on monia ympäristösertifioituja tuotteita.
  • Teemme yhteistyötä juomapakkausten kierrätyksessä muiden kauppaketjujen kanssa.
  • Lajittelemme myymälöissä pakkausjätteet ja muut materiaalit ja toimitamme ne hyötykäyttöön.
  • Uudelleenkäytämme kuljetusapuvälineitä (esimerkiksi lavat, kennolevyt, korit).
  • Pienennämme tavarakuljetusten päästöjä kotimaassa yhdistelemällä eri varastoista lähteviä toimituksia samoihin kuormiin.
  • Säästämme energiaa mm. sammuttamalla turhat valot sekä hyödyntämällä valaistuksessa energiatehokasta LED-tekniikkaa ja liiketunnistimia.
  • Koulutamme ja ohjeistamme myymälähenkilökuntaa toimimaan ympäristöä säästäen.
  • Viestimme asiakkaillemme toimintamme ympäristövaikutuksista, ympäristömyönteisistä tuotevalinnoista sekä tuotepakkausten oikeasta lajittelusta.