Alkon ympäristöpolitiikka

Tavoitteenamme on olla vastuullisuudeltamme ja palvelultamme paras vähittäiskauppa. Tämä tavoite edellyttää, että valikoimaa, osaamista, palvelua ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Lisäksi toimintaa kehitettäessä otamme huomioon ympäristönäkökulman.

Alkon tavoitteena on olla vastuullisuudeltaan ja palvelultaan Suomen paras vähittäiskauppa. Tämä tavoite edellyttää, että valikoimaa, osaamista, palvelua ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon ympäristönäkökulma: luonnonvarojen säästäminen sekä niiden kuluttamisen vähentäminen. Alkon tavoitteena on tunnistaa ja vähentää omasta toiminnasta aiheutuvia, sekä tuotteiden hankintaketjussa syntyviä merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Alko noudattaa ympäristöasioissa, kuten muussakin toiminnassaan, lainsäädäntöä, seuraa sen kehitystä sekä toimii asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti.

Alkon ympäristöohjelma kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet:

  • Käytetään materiaaleja, joiden valinnassa on otettu huomioon ympäristöasiat.
  • Käytetään energiaa taloudellisesti ja tehokkaasti ja pyritään käyttämään uusiutuvaa energiaa.
  • Huolehditaan päällysteiden ja muiden materiaalien kierrätyksestä sekä tehokkaasta logistiikasta kuljetuksissa.
  • Huomioidaan eettiset tuotteet tuotevalikoimassa (esimerkiksi luomuviinit ja Reilun kaupan viinit).
  • Huolehditaan tuotteiden turvallisuudesta.
  • Huolehditaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta.
  • Kehitetään jatkuvasti henkilöstön osaamista.
  • Viestitään tavoitteista sidosryhmille ja ollaan heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä.