Alkon ympäristöpolitiikka

Alkon tavoitteena on olla vastuullisuudeltaan ja palvelultaan Suomen paras vähittäiskauppa. Tämä tavoite edellyttää, että valikoimaa, osaamista, palvelua ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti.

Toimintaa kehitettäessä otetaan ympäristönäkökulmat, esimerkiksi luonnonvarojen säästäminen ja luonnonvarojen kuluttamisen vähentäminen, huomioon. Alkon tavoitteena on tunnistaa ja vähentää niin omasta toiminnasta aiheutuvia kuin tuotteiden hankintaketjussa syntyviä ympäristövaikutuksia.

Alko noudattaa ympäristöasioissa, kuten muussakin toiminnassaan, lainsäädäntöä ja seuraa lainsäädännön kehitystä. Lisäksi Alko toimii asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti.

Alkon ympäristöohjelma kattaa esimerkiksi seuraavat osa-alueet:

  • Käytetään materiaaleja, joiden valinnassa on otettu huomioon ympäristönäkökulmat.
  • Kulutetaan energiaa taloudellisesti ja pyritään käyttämään uusiutuvaa energiaa.
  • Huolehditaan materiaalien kierrätyksestä sekä tehokkaasta logistiikasta kuljetuksissa.
  • Huomioidaan ekologiset ja eettiset tuotteet tuotevalikoimassa (vihreät valinnat ja eettisesti sertifioidut tuotteet).
  • Huolehditaan tuotteiden turvallisuudesta.
  • Huolehditaan asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta.
  • Kehitetään jatkuvasti henkilöstön osaamista.
  • Viestitään tavoitteista sidosryhmille ja toimitaan sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä.