Yhteistyötä puhtaamman luonnon puolesta

Teemme Alkossa pitkäjänteistä työtä toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi. Alkon oman ympäristötyön lisäksi teemme yhteistyötä valittujen kumppaneiden kanssa parantaaksemme suomalaisen luonnon tilaa.

Yhteistyötä rantojen ja vesistöjen siisteydeksi

Pidä Saaristo Siistinä ry on Alkon ympäristötyön kumppani vuodesta 2019. PSS ry työskentelee meren, järvien ja rantojen roskaantumista vastaan mm. Saaristomerellä ja Järvi-Suomessa.

Alko tukee PSS ry:ä Väliveden myyntituotoilla. Tuki käytetään erityisesti PSS:n SiistiBiitsi-hankkeen mobiilisovelluksen kehitystyöhön ja ylläpitoon. 

Lue lisää osoitteesta www.pidasaaristosiistina.fi.

Pidä Saaristo Siistinä -logo

Pohjoisen luonnon roskaantumista vastaan

Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnan tarkoituksena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Tätä edistetään konkreettisin keinoin esimerkiksi kunnostamalla ja rakentamalla luonto- ja virkistysalueiden palveluvarustusta, järjestämällä roskien siivoustalkoita sekä edistämällä ympäristötietoutta ympäristökasvatustoiminnan ja seminaarien avulla. Alko tukee pääyhteistyökumppanina Pidä Lappi Siistinä ry:n toimintaa.

Lue lisää osoitteesta www.pidalappisiistina.fi.

Pidä Lappi Siistinä -logo