Yhteistyötä puhtaamman luonnon puolesta

Teemme Alkossa pitkäjänteistä työtä toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
Alkoholijuomapakkausten valmistuksesta, kuljetuksesta ja kierrätyksestä aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Myymme vuosittain noin 148 miljoonaa erilaista alkoholijuomaa sisältävää pakkausta. Luontoon, sisävesistöihin tai mereen joutuessaan pakkaukset aiheuttavat erilaisia ongelmia, mm. roskaantumista. Siksi olemme valinneet kumppanit, joiden kanssa yhteistyössä voimme osaltamme parantaa suomalaisen luonnon tilaa.

Baltic Sea Action Group (BSAG) kannustaa tekoihin Itämeren hyväksi

Sitoumuksilla on vähennetty mm. vesistöjen rehevöitymistä, lisätty tietoisuutta Itämeren tilanteesta sekä parannettu meriliikenteen turvallisuutta. Alkon vuonna 2014 allekirjoittama sitoumus tähtää vesistöjen roskaantumisen vähentämiseen varta vasten hanaviinipakkausten sisäpusseille ja viinipusseille järjestetyllä kierrätyksellä Uudenmaan ja Lounais-Suomen alueella. Asiakkaamme tällä alueella, erityisesti veneilijät ja mökkeilijät, arvostavat palvelun helppoutta.

bsag.fi

Pidä Lappi Siistinä ry. pohjoisen luonnon roskaantumista vastaan

Ympäristöjärjestön toiminnan tarkoituksena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Toimintaan sisältyy valistustoimia, koulutuksia, jätehuollon kehittämistä, erilaisia ympäristöprojekteja ja talkootyötä. Retkeilijöille ja Lapin-kävijöille sekä paikallisille asukkaille pyritään luomaan edellytykset, joilla ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

pidalappisiistina.fi