Ympäristöjärjestelmä auttaa kehittämään toimintaa

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 antaa raamit ja toimintatavat Alkon myymäläverkoston ja pääkonttorin ympäristötyölle. Järjestelmän avulla pystymme tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kaikki myymälämme ovat vuodesta 2011 alkaen noudattaneet toiminnassaan kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän toimintaperiaatteita ja vuonna 2014 sertifiointiyritys Inspecta myönsi ISO 14001 -sertifikaatin kaikille Alkon myymälöille, aluetoimistoille ja Helsingin pääkonttorille. Sertifikaatti uudelleenauditointiin ja päivitettiin edellisen kerran vuonna 2016 ja seuraava auditointi tapahtuu vuonna 2019.

Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa huomioimaan ympäristöasiat kautta linjan, on sitten kyse vaikkapa energiankulutuksesta, jätteiden kierrätyksestä tai henkilökunnan koulutuksesta. Työskentely on myös tavoitteellista, sillä konkreettisten päämäärien avulla ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään ja parhaassa tapauksessa jopa ehkäisemäänkin.

Lue lisää ISO 14001:2015 -standardista Suomen standardisoimisliiton sivuilta.

Sisäisillä auditoinneilla lisää myymäläkohtaista tietoa

Myymälöiden uudet työntekijät koulutetaan ja perehdytetään heti työsuhteen alussa Alkon käytäntöihin. Työntekijöiden perehdytyksen lisäksi Alko toteuttaa sisäisiä ympäristöauditointeja osana sisäistä tarkastusta. Tarkastuksilla varmistetaan, että toiminta on tasalaatuista eri Alkon myymälöissä kautta Suomen sekä tutkitaan, miten hyvin arjen käytännöt vastaavat ympäristöpolitiikassamme määriteltyjä toimintatapoja. Tarkastukset ovat myös erinomainen tilaisuus kerätään kehitysideoita ja palautetta, joiden avulla toimintaa voidaan kehittää edelleen. Toteutamme noin 20 sisäistä myymäläauditointia vuosittain. Myymälöiden lisäksi myös pääkonttorin eri yksiköitä ohjeistetaan huomioimaan ympäristönäkökohdat omassa toiminnassaan.