Ympäristöjärjestelmä auttaa kehittämään toimintaa

Ympäristöjärjestelmä antaa raamit ja toimintatavan Alkon myymäläverkoston ja pääkonttorin ympäristötyölle. Järjestelmän avulla pystymme tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia. Ulkopuolinen sertifiointi todentaa järjestelmän luotettavuuden.

Kaikki myymälämme ovat vuodesta 2011 alkaen noudattaneet toiminnassaan kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän toimintaperiaatteita. Vuonna 2014 Alkon kaikki myymälät, aluetoimistot sekä Helsingin pääkonttori saivat puolueettoman sertifiointilaitoksen myöntämän ISO 14001 –ympäristösertifikaatin. Sertifikaatti uudelleenauditointiin ja päivitettiin ISO 14001:2015 –versioon vuonna 2016. Tämän kunniaksi uusi sertifikaatti koristaa kehystettynä kaikkien myymälöidemme seiniä.

Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa huomioimaan ympäristöasiat kautta linjan, on sitten kyse vaikkapa energiankulutuksesta, jätteiden kierrätyksestä tai henkilökunnan koulutuksesta. Työskentely on myös tavoitteellista – konkreettisten päämäärien avulla ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään ja parhaassa tapauksessa jopa ehkäisemäänkin.

Lisätietoa ISO 14001:2015 -standardista löytyy Suomen standardisoimisliiton sivuilta.

Sisäisillä auditoinneilla lisää myymäläkohtaista tietoa

Myymälöiden uudet työntekijät koulutetaan ja perehdytetään heti tuoreeltaan talon käytäntöihin. Sisäisillä ympäristöauditoinneilla puolestaan varmistetaan se, että toiminta on tasalaatuista eri myymälöissä kautta Suomen ja tarkastellaan miten hyvin arjen käytännöt vastaavat ympäristöpolitiikassamme määriteltyjä toimintatapoja. Järjestelmä ohjaa myös pääkonttorin eri yksiköitä huomioimaan ympäristönäkökohdat omassa toiminnassaan. Toteutamme noin 20 sisäistä myymäläauditointia vuodessa osana sisäistä tarkastusta. Tällä saadaan lisäksi hyödyllisiä kehitysideoita sekä palautetta toiminnan kehittämiseksi.