Ihmisoikeudet Alkon toiminnassa

Alko tukee ja kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeva vastuu on kaikkia yrityksiä koskeva maailmanlaajuinen vaatimus riippumatta siitä, missä yritykset toimivat.

Ihmisoikeusvaikutusten johtaminen Alkossa

Alko arvio toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia YK:n ihmisoikeuksia ja yrityksiä koskevat ohjaavat periaatteet huomioiden.

YK:n ohjaavat periaatteet perustuvat seuraavien asioiden tunnustamiseen

1. Valtioilla on kansainvälisen oikeuden mukainen velvollisuus suojella ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä varmistaa näiden toteutuminen.

2. Yritysten on noudatettava sovellettavia lakeja ja kunnioitettava ihmisoikeuksia.

3. Loukkaukseen liittyvissä tapauksissa oikeudet ja velvollisuudet on sovitettava yhteen asianmukaisten ja tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden kanssa.

Alko on kansainvälisen eettistä kaupankäyntiä edistävän Business Social Compliance Initiativen jäsen. BSCI on ollut Alkolle työkalu ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseen hankintaketjussa jo vuodesta 2011 lähtien.

Alko edellyttää sopimusehdoissaan kaikilta juomatoimittajilta BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin sitoutumista sekä näiden periaatteiden aktiivista jalkauttamista omassa hankintaketjussaan. Varmistaakseen että toiminta hankintaketjussa vastaa sopimusten sitoumusta Alko auditoi tuotantolaitoksia alkuperämaissa. Raportoimme auditointien tuloksista vuosikertomuksessamme.

Alkon ihmisoikeussitoumus

Alko on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa liiketoiminnassaan.

Alkon vaikuttaa toiminnallaan suoraan ja välillisesti oman henkilöstönsä, asiakkaiden ja hankintaketjussa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. Alko käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ihmisoikeuksista ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa.

Alko edellyttää henkilöstönsä ja yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia. Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme jatkuvasti parantamaan omaa toimintaansa tällä alueella.

Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen on allekirjoittanut Alkon ihmisoikeussitoumuksen joulukuussa 2017.