Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten päätösten ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää hänen valitsemisestaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja ylimmät johtohenkilöt sekä määrää heidän palkka- ja muista eduistaan.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen jäsentä.

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.

Kokouksiin osallistuu kaksi henkilöstöedustajaa ilman äänioikeutta.

Hallituksen valiokunnat

Alko Oy:n hallitus on asettanut kolme valiokuntaa: tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan sekä alkoholipoliittisen valiokunnan.

Hallitus nimittää valiokuntien puheenjohtajan ja jäsenet.

Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Kaikille valiokunnille on laadittu työjärjestykset.

Hallituksen kokoonpanopuheenjohtaja Harri Sailas, ekonomi

 

varapuheenjohtaja Kirsi Varhila, valtiotieteen maisteri, ylijohtaja, STM

 

Sari Aalto-Matturi valtiotieteen lisensiaatti, toiminnanjohtaja Suomen Mielenterveysseura

 

Juhani Eskola, lääketieteen ja kirurgian tohtori, pääjohtaja THL

 

Leila Kostiainen, oikeustieteen kandidaatti

 

Kuisma Niemelä, filosofian maisteri

 

Jarmo Väisänen, valtiotieteen lisensiaatti, finanssineuvos, VNK

 

Henkilöstön edustajat

 

Riina Väntsi myymäläpäällikkö, Alkoholialan Toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

 

Mikko Eronen Alkon Liikeväki ALV ry:n puheenjohtaja